Aktuální městské investice

Přehled investičních akcí města České Budějovice v roce 2020. Další akce zde budou doplňovány průběžně.

 

Hlinecká ulice (Vrbenská - Dobrovodská) - stavební úpravy

/ Provedení stavebních úprav v ulici Hlinecká v úseku Vrbenská – Dobrovodská ul. / 09 - 2020 / Více

Elišky Krásnohorské - stavební úpravy otevřeného příkopu

/ Zkapacitnění koryta s mírnou úpravou trasy příkopu / 1 - 2020, práce pozastaveny / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - modernizace technologie odvodnění kalu

/ Modernizace stávající technologie odvodnění kalu / 7-2020 / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - měření a obnova nátoku 

/ Instalace zařízení pro měření průtoku odpadní vody na nátoku / 1-2020 (práce pozastaveny) / Více

Alešova ulice, úsek Dukelská – Vrchlického nábřeží

/ Výměna vodovodního a kanalizačního řadu v Alešově ulici / 5 - 2020 / Více

VDJ Dubičné – modernizace servopohonů, armatur a elektroinstalace

/ Kompletní výměna stavební elektroinstalace vodojemu Dubičné / 7 - 2020 / Více

Stavební úpravy vodovodních řadů České Budějovice – lokalita Pohůrecká a Teplárna

/ Dílčí opravy zahrnujících převážně výměnu a doplnění tvarovek, šoupat a hydrantů a částečně i výměnu propojovacích kusů potrubí / 5 - 2020 / Více

České Budějovice – Výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata

/ Osazení nadzemních hydrantů a obnova důležitých sekčních šoupat pro manipulaci na hlavních zásobních vodovodních řadech / 5 - 2020 / Více

Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky

/ Obnova nátoku vody z Mlýnské stoky do dětského brouzdaliště / 6 - 2020 / Více

Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - Vrchlického nábřeží

/ Stavební úpravy tří odlehčovacích potrubí na odlehčovací komoře / 05 - 2020 / Více
Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 25. 3. 2020.