Aktuální městské investice a rekonstrukce

Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2020 realizované v gesci Investičního odboru a odboru Správa veřejných statků. Další akce zde budou doplňovány průběžně.

 

Realizované akce

Modernizace SSZ křižovatky Pražská – Karolíny Světlé

/ Výměna a modernizace SSZ / 06 - 2020 / Více

Stavební úpravy vodovodních řadů České Budějovice – lokalita Pohůrecká a Teplárna

/ Dílčí opravy zahrnujících převážně výměnu a doplnění tvarovek, šoupat a hydrantů a částečně i výměnu propojovacích kusů potrubí / Více

Stavební úpravy kanalizace v areálu Nemocnice České Budějovice a.s.

/ Výměna potrubí stávající kanalizace veřejné kanalizační sítě / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - měření a obnova nátoku 

/ Instalace zařízení pro měření průtoku odpadní vody na nátoku / Více

Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - Vrchlického nábřeží

/ Stavební úpravy tří odlehčovacích potrubí na odlehčovací komoře / Více

Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky

/ Obnova nátoku vody z Mlýnské stoky do dětského brouzdaliště / Více

České Budějovice – Výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata

/ Osazení nadzemních hydrantů a obnova důležitých sekčních šoupat pro manipulaci na hlavních zásobních vodovodních řadech / Více

Alešova ulice, úsek Dukelská – Vrchlického nábřeží

/ Výměna vodovodního a kanalizačního řadu v Alešově ulici / akce realizována / Více

Elišky Krásnohorské - stavební úpravy otevřeného příkopu

/ Zkapacitnění koryta s mírnou úpravou trasy příkopu / Více

CB-009 Modrý most v Českých Budějovicích

/ Výměna povrchu, zábradlí a mostních závěrů / 8 - 2020 / Více

Odstranění zastřešení chodníku na Pražské třídě v Českých Budějovicích

/ Odstranění přístřešků pro velmi špatný technický stav / 8 - 2020 / Více

VDJ Dubičné – modernizace servopohonů, armatur a elektroinstalace

/ Kompletní výměna stavební elektroinstalace vodojemu Dubičné / 7 - 2020 / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - modernizace technologie odvodnění kalu

/ Modernizace stávající technologie odvodnění kalu / 7-2020 / Více

Zeyerova ulice – stavební úpravy – 1. etapa

/ Obnova vodovodu a kanalizace, obnova povrchů chodníků a komunikace / 11 - 2020 / Více

Modernizace SSZ křižovatky Mánesova – Novohradská

/ Dokončení dříve započaté akce / 09 - 2020 / Více

Dodávka parkovacího informačního systému a poskytování servisních služeb – parkoviště Senovážné náměstí

/ Parkovací informační systém na parkovišti na Senovážném náměstí / 10 - 2020 / Více

Přeložka vodovodního potrubí DN 500 – Litvínovický most

/ Eliminace potencionálně nebezpečného místa na strategickém páteřním vodovodním řadu / 12 - 2020 / Více

Hlinecká ulice (Vrbenská - Dobrovodská) - stavební úpravy

/ Provedení stavebních úprav v ulici Hlinecká v úseku Vrbenská – Dobrovodská ul. / 12 - 2020 / Více
Stránka byla upravena 29. 6. 2020.