Aktuální městské investice a rekonstrukce

Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2020 realizované v gesci Investičního odboru a odboru Správa veřejných statků. Další akce zde budou doplňovány průběžně.

 

Realizované akce

Odstranění zastřešení chodníku na Pražské třídě v Českých Budějovicích

/ Odstranění přístřešků pro velmi špatný technický stav / 8 - 2020 / Více

VDJ Dubičné – modernizace servopohonů, armatur a elektroinstalace

/ Kompletní výměna stavební elektroinstalace vodojemu Dubičné / Více

Stavební úpravy vodovodních řadů České Budějovice – lokalita Pohůrecká a Teplárna

/ Dílčí opravy zahrnujících převážně výměnu a doplnění tvarovek, šoupat a hydrantů a částečně i výměnu propojovacích kusů potrubí / Více

Stavební úpravy kanalizace v areálu Nemocnice České Budějovice a.s.

/ Výměna potrubí stávající kanalizace veřejné kanalizační sítě / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - měření a obnova nátoku 

/ Instalace zařízení pro měření průtoku odpadní vody na nátoku / Více

Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - Vrchlického nábřeží

/ Stavební úpravy tří odlehčovacích potrubí na odlehčovací komoře / Více

Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky

/ Obnova nátoku vody z Mlýnské stoky do dětského brouzdaliště / Více

České Budějovice – Výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata

/ Osazení nadzemních hydrantů a obnova důležitých sekčních šoupat pro manipulaci na hlavních zásobních vodovodních řadech / Více

Alešova ulice, úsek Dukelská – Vrchlického nábřeží

/ Výměna vodovodního a kanalizačního řadu v Alešově ulici / akce realizována / Více

Stránky

Rekonstrukce silnice ulice Plavská a L. M. Pařízka

/ Závěrečná etapa rekonstrukce a oprav Plavské ulice / 5 - 2022 / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - modernizace technologie odvodnění kalu

/ Modernizace stávající technologie odvodnění kalu / 7-2020 / Více

CB-009 Modrý most v Českých Budějovicích

/ Výměna povrchu, zábradlí a mostních závěrů / nebyl vybrán žádný zhotovitel / Více

Čistírna odpadních vod České Budějovice – výměna a doplnění automatických odběráků

/ Výměna tří souborů stávajících plně automatických odběráků pro odběr reprezentativního vzorku odpadní vody /12 - 2020 / Více

Přeložka vodovodního potrubí DN 500 – Litvínovický most

/ Eliminace jednoho z potencionálně nebezpečných míst na strategickém páteřním vodovodním řadu pro město České Budějovice v případě povodní /12-2020 / Více

Přestupní zastávky MHD, autobusový bypass, napájecí a propojovací kabely SSZ

/ Úprava zastávek MHD, napojení autobusového bypassu na křižovatku a zavedení napájecích a propojovacích kabelů SSZ na Senovážném náměstí / 11 - 2020 / Více

Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovcova – Klaricova)

/ Výměna kanalizační a vodovodní infrastruktury, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení / 11 - 2020 / Více

Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most - instalace drtiče vláknitých látek

/ Nové strojní zařízení zajistí plynulý provoz ČOV / 12 - 2020 / Více

MŠ E. Pittera - rekonstrukce VZT kuchyně

/ Rekonstrukce stávající nefunkční VZT kuchyně / 09 - 2020 / Více

Stránky

Stránka byla upravena 24. 11. 2021.