Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky

Popis akce

Jedná se o obnovu nátoku vody z Mlýnské stoky do dětského brouzdaliště v lokalitě zahrádek a veřejných prostor s dětským hřištěm v prostorách za konečnou MHD v Havlíčkově kolonii (na křižovatce ulic Dukelská a Karla Buriana) v Českých Budějovicích. Nové potrubí nátoku do brouzdaliště bude převážně vymístěno a provedeno mimo trasu stávajícího nátoku. Součástí stavby bude také obnova vzdouvacího prahu a jímacího objektu v Mlýnské stoce.

Zahájení prací

04/2020

Dokončení prací

06/2020

Zhotovitel

Kulhánek- Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.