Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most - instalace drtiče vláknitých látek

Popis akce:

Instalace zařízení - drtič vláknitých pevných a vláknitých látek - v nátokovém kanálu stávající čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most v Českých Budějovicích. Součástí jsou dále bourací práce, stavební úpravy zejména v suterénní komoře čerpací stanice, obnova kabelových tras, rozvaděč a automatizovaný systém řízení včetně přenosu dat na dispečink provozovatele.

Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most je vybudována na jednotné kanalizační síti, konkrétně na sběrači „D“, jako tzv. podávací. To znamená, že splaškové odpadní vody k ní přitečou níže položenou stokou gravitačně, v čerpací stanici jsou pomocí čerpadel zvednuty, a výše položenou stokou odtékají dále směrem na městskou ČOV opět gravitačně. V budově čerpací stanice Dlouhý most jsou osazeny tři ponorná kalová čerpadla. Při přívalových deštích jsou kanalizačním sběračem přivedeny odpadní vody, které obsahují velké množství hrubých nečistot, zejména vláknitých látek, které pak ucpávají ponorná čerpadla. Vzniklé ucpání způsobuje přehřátí čerpadla a jeho následné vypnutí. Při těchto výpadcích dochází k nedostatečnému přečerpávání odpadních vod. Z tohoto důvodu je nutné zamezení ucpávání čerpadel zejména vláknitými látkami.

Cíl projektu:

Osazení nového strojního zařízení z důvodu plynulého provozování ČS OV Dlouhý most. Vyřešení problému ucpávání čerpadel na čerpací stanici odpadních vod. Čerpadla byla v roce 2018 obnovována.

Předpoklad zahájení prací:   

09/2020 s ohledem na dodávku strojního zařízení

Předpoklad dokončení prací:

12/2020

Zhotovitel:

ENVI-PUR, s. r. o.

Rozpočet:

3,7 mil Kč bez DPH; 4,5 mil. Kč včetně DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 2. 12. 2020.