České Budějovice – Výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata

Popis akce

Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení strategických nadzemních hydrantů a obnova důležitých sekčních šoupat pro manipulaci na hlavních zásobních vodovodních řadech. Účelem stavby je zajištění dopravy vody na strategická místa na vodovodní síti, usnadnění její distribuce a zlepšení ovladatelnosti na vodovodní síti.

Zahájení prací

03/2020

Dokončení prací

05/2020

Zhotovitel

ČEVAK a.s.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.