Čistička odpadních vod České Budějovice - měření a obnova nátoku 

Stručný popis
Jedná se o instalaci zařízení pro měření průtoku odpadní vody na nátoku do ČOV České Budějovice včetně veškerého příslušenství a instalace vyhodnocovací jednotky do stávající skříně a dále demontáž stávajícího měřícího zařízení, elektroinstalací. Dojde k osazení nového osvětlení, zásuvky a topidla do stávající instalační sítě, doplnění řídícího systému v rozvaděči, instalaci bezdrátové WiFi a SW úpravy řídícího systému na velínu ČOV.

Stávající koncepce měření je již zastaralá a náchylná k poruchám. Pro komplexní statistická data a zlepšení řízení procesu čištění není v současnosti na nátoku žádné funkční zařízení.

Cíl projektu
Zlepšení řízení procesu čištění, zpřesnění vyhodnocení statistických dat.

Zahájení prací

08-09/2019

Předpokládaný termín dokončení prací 

01/2020 (práce pozastaveny)

Zhotovitel

DBD SYSTÉM CONTROLS spol. s r.o.  

 

Situace

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.