Čistička odpadních vod České Budějovice - modernizace technologie odvodnění kalu

Stručný popis

Jedná se o modernizaci stávající technologie odvodnění kalu zahrnující výměnu a doplnění původního strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav existujících stavebních objektů. Součástí díla je též obnova související čerpací techniky, části elektroinstalace a ASŘTP současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Současně dojde k postupné výměně všech původních čerpadel kalu na odvodnění s možností vzájemného přepojení na kterýkoliv výtlak.

Cíl projektu
Výměna zastaralého strojního vybavení, které limituje celý provoz ČOV, zvýšení kapacity strojního odvodnění kalu, zvýšení sušiny odvodněného kalu s pozitivním dopadem na ekonomickou náročnost provozu – snížení množství odvodněného kalu a tím nákladů na odvoz a likvidaci.

Zahájení prací

08/2019

Předpokládané dokončení prací 

07/2020

Aktuální stav k 23.9.2020 - projekt je ve fázi odstraňování vad a nedodělků a fázi zkušebního provozu

Zhotovitel

ENVI-PUR, s. r. o.

 

Situace

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 23. 9. 2020.