Čistírna odpadních vod České Budějovice – výměna a doplnění automatických odběráků

Popis akce

Zajištění výměny tří souborů stávajících plně automatických odběráků (pro odběr reprezentativního vzorku odpadní vody) a doplnění jednoho souboru na odtoku z dešťové zdrže včetně drobných stavebních úprav a elektroinstalace, individuálních zkoušek strojního zařízení a zaškolení obsluhy. Na odtoku z dešťových zdrží, bude z řídicího systému rozvaděče DT02 generován blokovací signál pro spouštění/blokování odběráku. Na objektu rozvodny bude instalována optická signalizace povolení odběru. Odběráky na odtoku z hrubého předčištění, na odtoku z usazovacích nádrží a na odtoku z ČOV budou vyměněny. Automatický vakuový stacionární vzorkovač na odtoku z dešťových zdrží bude nově umístěn, a to z důvodu nové legislativy.

Stacionární vzorkovač s izolovanou skříní z nerezové oceli, oddělenou řídicí částí a částí se vzorky s uzamykatelnými dveřmi, flexibilními možnostmi odběru vzorků a různými konfiguracemi vzorkovnic. Vzorky mohou být odebírány podle času, objemu, průtoku nebo na základě události.

Předpoklad zahájení prací

09-10/2020

Předpoklad dokončení prací

12/2020

Zhotovitel

DBD SYSTÉM CONTROLS spol. s r.o.  

Finanční prostředky

1 mil. Kč včetně DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 8. 9. 2020.