Dodávka parkovacího informačního systému a poskytování servisních služeb – parkoviště Senovážné náměstí

Popis akce

Jedná se o dodávku parkovacího informačního systému na parkovišti na Senovážném náměstí. V rámci této dodávky bude umístěn hlavní rozvaděč parkovacího systému, vjezdový a výjezdový senzor průjezdu vozidel, dvě dopravní značky parkoviště s proměnnou tabulkou s informací o počtu volných míst na parkovišti. Na stožárech u parkoviště budou umístěny dohledové kamery, jeden stávající dopravní stožár bude nahrazen novým 4 m.

Předpoklad zahájení prací

06/2020

Předpoklad dokončení prací

10/2020

Zhotovitel

schválen zhotovitel – bude se uzavírat smlouva

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.