Dotace města pomůže přispět k ochraně životního prostředí

Podpora činnosti organizacím i fyzickým osobám, které přispívají ke zlepšení životního prostředí ve městě a zvyšují povědomí o jeho ochraně mezi obyvateli je cílem dotačního programu vyhlášeného městem České Budějovice pro rok 2021.

„Na program město vyčlenilo částku 1,2 mil. korun, o kterou se mohou oprávnění žadatelé ucházet v dotační výzvě zaměřené na tři hlavní opatření. Prvním z nich jsou projekty přispívající ke zlepšení životního prostředí města, kam patří například akce na záchranu a ochranu živočichů nebo zlepšování stavu veřejné zeleně z hlediska biodiverzity, estetiky a vodního režimu. Další opatření je zaměřeno na projekty enviromentální výchovy, kam mohou mimo jiné spadat i výlety za poznáním přírody, výukové programy a vydávání tematicky zaměřených tiskovin. Třetí opatření cílí na včelařské projekty, které napomáhají zlepšení životního prostředí včel a dalších opylovačů či slouží ke vzdělávání v této oblasti,“ přiblížil dotační program primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda.

Termín zahájení přijímání žádostí běží od 23. února do 23. března 2021. Náležitosti žádosti o příspěvek včetně vymezení způsobilých žadatelů stanovují pravidla dotačního programu, která jsou ke stažení na webových stránkách města.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 16. 2. 2021.