Ministerstvo kultury ČR

logo ministerstva kulturyZ prostředků ministerstva je každoročně financována řada projektů, směřovaných do oblasti památek, profesionálního umění, kinematografie, muzeí, literatury a knihoven atd. Informace o vyhlášených dotacích a grantech jsou dostupné na www.mkcr.cz.

V posledních letech obdrželo statutární město prostředky na tyto záměry:

Celoroční výstavní program Domu umění 2020

Jde o pravidelnou žádost o dotaci, která je předkládána Ministerstvu kultury ČR. Účelové určení dotace je vázáno na celoroční výstavní činnost Domu umění na období leden až prosince 2020. Cílem je poskytnout podporu subjektu poskytujícího veřejnou kulturní službu.

Celkové náklady: 2.410.000,- Kč
Přidělená dotace: 950.000,- Kč

Celoroční výstavní program Domu umění 2019

Jde o pravidelnou žádost o dotaci, která je předkládána Ministerstvu kultury ČR. Účelové určení dotace je vázáno na celoroční výstavní činnost Domu umění na období leden až prosince 2019. Cílem je poskytnout podporu subjektu poskytujícího veřejnou kulturní službu.

Celkové náklady: 2.410.000,- Kč
Přidělená dotace: 1.000.000,- Kč

Celoroční výstavní program Domu umění 2018

Jde o pravidelnou žádost o dotaci, která je předkládána Ministerstvu kultury ČR. Účelové určení dotace je vázáno na celoroční výstavní činnost Domu umění na období leden až prosince 2018. Cílem je poskytnout podporu subjektu poskytujícího veřejnou kulturní službu.

Celkové náklady: 2.410.000,- Kč
Přidělená dotace: 1.000.000,- Kč

Celoroční výstavní program Domu umění 2017

Žádost se týkala zajištění konání 8 výstav současného umění a architektury, mezinárodního programu, edukační činnosti a doprovodných akcí - přednášek a workshopů.

Celkové náklady: 2.410.000,- Kč
Přidělená dotace: 1.000.000,- Kč

Celoroční výstavní program Domu umění 2016

Jde o pravidelnou žádost o dotaci, která je předkládána Ministerstvu kultury ČR. Účelové určení dotace je vázáno na celoroční výstavní činnost Domu umění na období leden až prosince 2016. Cílem je poskytnout podporu subjektu poskytujícího veřejnou kulturní službu.

Celkové náklady: 2.410.000,- Kč
Přidělená dotace: 1.000.000,- Kč

I v předchozích letech byly předkládány žádosti o dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění. Dále v minulých letech město obdrželo dotace na projekty:

Vydání knihy k 750. výročí založení města České Budějovice

Publikace byla věnována vývoji českobudějovického městského znaku a také ostatních symbolů, které vyjadřují jedinečnost a právní význam města Č. Budějovice - tady městským pečetím a městské vlajce (praporu).

Celkové náklady: 241.000,- Kč
Přidělená dotace: 100.000,- Kč

Mimořádný grant na technický rozvoj a modernizace české kinematografie - I. vlna tzv. velká digitalizace kina

Cílem projektu bylo vybavení kina Kotva v Českých Budějovicích digitálním projektorem pro D – Cinema s rozlišením obrazu 2K.

Celkové náklady: 3.000.000,- Kč
Přidělená dotace: 1.250.000,- Kč

Každoročně získáváme prostředky také z Programu regenerace MPR.

Jedná se o příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, které jsou poskytovány ve správním řízení na základě žádosti vlastníka. Příspěvky jsou přísně účelové a mohou být použity pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy. Obnova se financuje na principu vícezdrojového financování s povinnou spoluúčastí obcí.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 5. 5. 2022.