Dotační projekty

Jedná se o akce města, které byly zcela či částečně financovány z vnějších zdrojů, konkrétně z národních zdrojů, či zdrojů EU. V případě národních zdrojů jde o prostředky ministerstev, Jihočeského kraje či nadací. Zdroje EU znamenají Evropské strukturální a investiční fondy, kdy prostředky jsou čerpány v rámci různých operačních programů (Integrovaný operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí aj.)

Národní zdroje

/ Zdroje ministerstev, státní fondy, prostředky Jihočeského kraje a nadací. / Více

Zdroje EU

/ obsah / Více