Ministerstvo pro místní rozvoj

logo mmrMinisterstvo každý rok vyhlašuje dotační programy na podporu regionálního rozvoje, odstraňování bariér v budovách, dále programy na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů.
Díky těmto programům jsme v období od roku 2007 regenerovali různé úseky na sídlišti Vltava – upravili jsme veřejná prostranství, doplnili mobiliář, vybudovali hřiště. 

Regenerace panelového sídliště Vltava - jih - II. etapa

Jednalo se o úpravu 4 lokalit (zemní práce, úprava komunikací, zeleň) v rámci II. etapy schváleného projektu.

Celkové náklady: 4.549.699,-
Přidělená dotace: 3.184.789,-

RPS - České Budějovice, Regenerace panelového sídliště Vltava jih - III. etapa - prostranství před KD Vltava

V této etapě šlo o úpravu prostranství před stávajícím kulturním domem Vltava, napravo od pěšího tahu ul. F. Ondříčka v Českých Budějovicích. Navržené úpravy sestávaly z realizace objektu nové fontány, v úpravě a výměně stávajících povrchů, osazení nových objektů veřejného osvětlení a drobné architektury, v provedení nových přípojek inž. sítí.

Celkové náklady: 11.898.000,-
Přidělená dotace:   4.000.000,-

RPS Vltava jih - III. etapa - Dokončení stavebních úprav podél ul. Fr. Ondříčka a OD Vltavín České Budějovice 2

Aktivity projektu navázaly na předchozí projekt. Jednalo se zde o dokončení úprav v oblasti před KD Vltava (chodníky a stezky).

Celkové náklady: 8.525.889,-
Přidělená dotace: 4.000.000,-

Bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory

Žádost byla předložena na demolici 11 objektů, zpevněných ploch a oplocení včetně obvodové zdi v plánovaném rozsahu více než 53 000 m3. Uvedené objekty byly ve velmi špatném stavebně technickém stavu a neměly již žádné využití. Odstraněn byl objekt bývalého kina a tělocvična, výměníková stanice, dílny, garáže, ošetřovna, sklady, akumulátorovna a podzemní sklady pohonných hmot. 

Celkové náklady: 5.210.510,-
Přidělená dotace: 3.628.470,-

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 5. 5. 2022.