Evropské hlavní město kultury 2028

 

Česká republika bude v roce 2028 hostit prestižní titul Evropské hlavní město kultury. Které město ho získá? Mohou to být právě České Budějovice! Jak na to? Co titul městu přinese? A jak můžete k úspěchu pomoci i vy?

 

AKTUÁLNĚ

Z důvodu technických problémů na straně města se termín pro podání přihlášek do soutěže prodlužuje do 25. 6. 2021 23:59:59 hod. 

 

ČASTÉ DOTAZY (FAQ)

1) Upřesnění časového harmonogramu

2) Vysvětlení formátu: otevřená soutěž & uzavřené výběrové řízení

Výběrové řízení

Jedná se o tzv. „vyzvanou soutěž“. Vyhlašovatel osloví daný počet předem vybraných účastníků soutěže a nastolí podmínky účasti a povinnosti všech stran. Oslovený subjekt se následně rozhodne, zda se za daných podmínek zúčastní, nebo ne. Proces se většinou odehrává ve dvou, maximálně třech kolech. V případě jednokolové soutěže je z předložených návrhů vybrán rovnou vítěz. U vícekolového řízení jsou stanoveni alespoň dva postupující. Může dojít k nastolení dodatečných požadavků a v dalším kole je pak stanoven vítěz. Pro všechna kola by měla být definována odměna za odvedenou práci, a to i pro nevítězné návrhy (tzv. skicovné pro autory návrhů, které  v tomto výběrovém řízení obsadí  2. a 3. místo. v celkovém součtu bodů).

Veřejná soutěž

Neurčuje dopředu účastníky výběrového řízení, proto se pro první kolo nevypisuje skicovné. Důvodem je těžko odhadnutelný počet účastníků a zejména kvalita zaslaných návrhů. Soutěž probíhá většinou dvoukolově. Další kola už by však měla být honorována. Podmínky jsou opět stanoveny předem, a to pro všechny účastníky stejně. Veřejná soutěž je většinou vypisována státními organizacemi, místními samosprávami, obcemi, kraji, případně velkými firmami. Motivací k účasti je kromě finanční stránky věci i získání referenční a prestižní zakázky.

3) Informace k vypsání  druhého kola 

Druhé kolo bude realizováno formou uzavřeného výběrového neanonymního řízení. Řízení bude vypsáno odborem rozvoje a veřejných zakázek ke dni 29.6.2021. K tomuto výběrovému řízení bude přizváno pět soutěžících, jejichž soutěžní návrhy byly vybrány porotou jako postupující z prvního kola soutěže. Soutěžící v rámci druhého kola předloží vyhlašovateli soutěžní návrh dle zadání.

 

 

 

 

Více informací o kandidatuře města České Budějovice naleznete zde

Stránka byla upravena 24. 6. 2021.