Elektronická obsluha občana

Vážení občané,

připravili jsme pro Vás novou službu objednávání k některým přepážkám Magistrátu města České Budějovice. Prostřednictvím této služby si můžete podle svých časových možností zvolit den a hodinu, kdy se na úřad dostavíte. Po provedení objednávky Vám bude přidělen PIN s jehož pomocí později provedete vyzvednutí lístku. Při návštěvě úřadu je třeba PIN zadat na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků – pak Vám bude vydán lístek pro přednostní obsloužení a v určený čas, jakmile se přepážka uvolní, budete vyvoláni.

Současně můžete nyní prostřednictvím internetu sledovat aktuální velikost fronty u jednotlivých přepážek, postup odbavování a podle odhadované doby čekání tak lépe naplánovat svoji návštěvu úřadu.

Důležité – pro vyzvednutí lístku při samotné návštěvě úřadu musíte zadat na dotykové obrazovce tiskárny přidělený číselný kód (PIN) nejdříve 15 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 10 minut po přiděleném čase objednání. Mimo toto časové rozmezí  program přidělený PIN nezná, a proto jej nemůže akceptovat. V takovém případě (pokud se opozdíte) postupujte jako běžný klient – vyzvedněte si na tiskárně pořadový lístek pro požadovanou činnost a budete obslouženi v pořadí došlých klientů.

Sledování přepážek a elektronické objednávky

Budova historické radnice   – Evidence obyvatel

Budova Kněžská 19   – Evidence motorových vozidel

Budova Jeronýmova 1   – Cestovní doklady, občanské průkazy a řidičské průkazy

Použití objednávkového systému (systém Vás provede jednotlivými kroky)

  • Nejprve vyberte požadovanou činnost
  • Poté zvolte požadovaný den a vyberte si z volných časů, po výzvě zadejte své jméno a příjmení
  • Systém Vám přidělí identifikační kód PIN a umožní vytištění objednávky nebo zaslání e-mailem
  • Dostavte se podle pokynů v programu a na dotykové obrazovce vyvolávacího zařízení zadejte přidělený PIN
  • Pokud dodržíte zadaný čas, budete obslouženi podle Vaší objednávky

Storno objednávky

Víte-li předem, že se vám nepodaří v objednaný den a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, můžete provést storno objednávky volbou Smazat starou objednávku přímo v modulu Objednávání, a nebo nahlášením na email: webcall@c-budejovice.cz. V emailové zprávě uveďte Vaše jméno a příjmení, název činnosti, datum a hodinu. na které jste se objednali a přidělený PIN. Bez těchto údajů nelze objednávku stornovat.

Další důležité informace!

Počet dní, na které je objednání je možné je uveden u každé agendy zvlášť. Zpřístupnění možnosti objednávání na nové termíny probíhá během několika minut po půlnoci. Nové volné termíny se neobjeví v případě, že nový termín by připadl na neúřední den a nebo víkend.

Omluvte případné výpadky systému. Systém se zavádí jako nový, kdy jeho nastavení budeme podle rozsahu poptávky a zkušeností průběžně vyhodnocovat a provádět dolaďování a případné úpravy. Vaše poznatky a připomínky můžete zasílat již nyní na email : webcall@c-budejovice.cz

Tipy pro lepší obsluhu dotykové obrazovky

  • Při volbě se dotýkejte obrazovky raději hranou nehtu než měkkým bříškem prstu – pak není nutný tak silný stisk a obrazovka lépe reaguje.
  • Čtěte pečlivě popisky na jednotlivých obrazovkách.
  • V případě, že se v jednotlivých volbách na obrazovce nevyznáte, poraďte se u některé volné přepážky.
  • Napište nám své poznatky na emailovou adresu webcall@c-budejovice.cz, abychom mohli případné nepřesnosti upravit.
Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 9. 10. 2020.