Evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel sídlí v budově na adrese Kněžská 19, vpravo v přízemí.

Objednání je možné na 7 dní předem. Nové termíny pro objednávky jsou uvolněny vždy v 7:30.

Klienti objednaní přes internet si odeberou lístky u dotykové obrazovky na vstupu do haly a obdrží pořadové lístky s čísly 900 – 999.

Aby nedocházelo ke znevýhodnění klientů bez internetového objednání, je určen omezený počet těchto objednávek. Zbytek kapacity na přepážkách je určen pro klienty bez internetového objednání.

Další informace:

Postup při tisku pořadového lístku (PDF)

Životní situace, které řeší odbor dopravy a hospodářství oddělení evidence vozidel (PDF)

Formulář – Pověření zaměstnance (RTF)

Tipy pro dotykovou obrazovku

1) Při volbě se dotýkejte obrazovky raději hranou nehtu než měkkým bříškem prstu – pak není nutný tak silný stisk a obrazovka lépe reaguje.

2) Čtěte pečlivě popisky na jednotlivých obrazovkách.

3) V případě, že se v jednotlivých volbách na obrazovce nevyznáte, poraďte se u některé volné přepážky.

4) Napište nám své poznatky na emailovou adresu webcall@c-budejovice.cz, abychom mohli případné nepřesnosti upravit.

Objednat se lze na tyto agendy:

OSOBNÍ VYŘÍZENÍ

  1. Prostřednictvím internetu se může objednat a žádost vyřizovat pouze osoba uvedená v technickém průkazu vozidla jako vlastník nebo provozovatel vozidla, nebo osoba, která bude jako vlastník nebo provozovatel vozidla do technického průkazu zapsána a přijde si žádost vyřídit osobně (zmocnění není přípustné).
  2. Každý klient se může objednat na jeden den pouze jednou a vyřídit žádost na jedno vozidlo. Ostatní duplicitní objednávky budou průběžně vymazávány, platná bude pouze objednávka na poslední časový termín (příklad: klientovi, který se objedná na 8:00 a 10:00hod. zůstane platná pouze objednávka na 10:00 hod., ostatní budou vymazány).
  3. Na lístku klienta objednaného přes internet bude uvedeno jméno a příjmení klienta a kontrolováno u přepážky po předložení dokladů. V případě, že údaje na lístku a dokladech nebudou totožné, bude klient z elektronického objednávacího systému vyřazen. V takovém případě se klient může přihlásit o pořadový lístek jako běžný klient.
  4. Další žádosti lze vyřídit v tomto dni pouze jako běžný klient, bez internetového objednání.

PODNIKY, FIRMY – služební nebo firemní vozidla (pověřený zaměstnanec)

  1. Prostřednictvím internetu se může objednat a žádost vyřizovat pověřený zaměstnanec firmy, která je uvedená v technickém průkazu vozidla jako vlastník nebo provozovatel vozidla, nebo pověřený zaměstnanec firmy, která bude jako vlastník nebo provozovatel vozidla do technického průkazu zapsána.
  2. Žádosti jsou předkládány na základě písemného pověření zaměstnance (ověřený podpis), výpisu z OR nebo ŽL.
  3. Firma může učinit na každý den max. 3 objednávky. Na každou objednávku bude akceptována pouze 1 žádost (1 vozidlo). Nadlimitní objednávky budou průběžně vymazávány tak, aby zůstaly platné pouze 3 objednávky na poslední časové termíny.
  4. Jméno a příjmení vyřizující osoby – pověřeného zaměstnance budou kontrolovány u přepážky po předložení dokladů. V případě, že údaje na lístku a dokladech nebudou totožné, bude klient z elektronického objednávacího systému vyřazen. V takovém případě se klient může přihlásit o pořadový lístek jako běžný klient, na přepážce Zmocněné osoby.

Objednání na přepážku oddělení evidence motorových vozidel

Monitoring – zjištění stavu obsluhy občanů na přepážkách oddělení evidence motorových vozidel

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 3. 11. 2023.