Hlinecká ulice (Vrbenská - Dobrovodská) - stavební úpravy

Popis akce

Jedná se o provedení stavebních úprav v ulici Hlinecká v úseku Vrbenská – Dobrovodská ul. v Českých Budějovicích.

Součástí stavby jsou tyto stavební objekty:

•    SO 01 – Komunikace

Bude provedena jako místní obslužná komunikace MO2 12,00/7,00/50 s obousměrným provozem. Délka komunikace činí ~380,0 m. Šířka dopravního prostoru mezi obrubami je 6,00 m a skládá se ze dvou jízdních pruhů š. 3,00 m.

•    SO 02 – Kanalizace jednotná

      V rámci tohoto objektu bude provedeno nové kanalizační potrubí o profilech DN 300 a DN 400 v celkové délce cca 321 m.

•    SO 03 – Kanalizace dešťová

      Jedná se o provedení nových uličních vpustí a jejich napojení do jednotné kanalizace a zrušení stávajícího odvodňovacího příkopu.

•    SO 04 – Kanalizační přípojky

      Jedná se o obnovu domovních přípojek a jejich napojení na novou kanalizaci.

•    SO 05 – Vodovod

      V rámci tohoto objektu bude proveden nový vodovodní řad z tvárné litiny o profilech DN 150 a 200 a z potrubí PE o profilech DN 80 a 100 v celkové délce cca 488 m.

•    SO 06 – Vodovodní přípojky

      Jedná se o obnovu vodovodních přípojek a jejich napojení na nový vodovodní řad.

•    SO 07 – Veřejné osvětlení

      Jedná se o provedení nového veřejného osvětlení v souladu s nově provedenými stavebními úpravami komunikace – upravené šířky chodníku.

•    SO 08 – Optické kabelové vedení

      Jedná se o pokládku plastové chráničky HDPE 40/33 + MT 14/10 pro optický kabel společnosti STARNET, s.r.o.

Zahájení prací 

06/2020

Dokončení prací

12/2020

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Tisková zpráva (zdroj SWIETELSKY stavební s.r.o.)

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.