Integrovaný plán organizace dopravy (IPOD)

Společnou příčinou dopravních problémů ve městě jsou rostoucí nároky obyvatel i návštěvníků na různé formy přepravy, omezený prostor městské zástavby a limitované investiční prostředky.

Různé potřeby dopravy veřejné, automobilové, cyklistické i pěší a různé možnosti jejich naplnění v historickém centru města, ve velkých obytných oblastech, v průmyslových zónách, na předměstích nebo v rekreačním zázemí města vyžadují hledání kompromisního řešení. To bylo hlavním úkolem Integrovaného plánu organizace dopravy (IPOD), který pro město České Budějovice zpracovala firma Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Slovo úvodem

/ IPOD je důležitým manuálem pro odborníky i politiky, aby naplňování územního plánu a zlepšování dopravní situace ve městě postupovalo logicky a ve vzájemných vazbách. / Více

Představení projektu

/ IPOD přináší kombinaci krátkodobých i dlouhodobých opatření, od úpravy dopravního značení až po hodnocení významu nových komunikací ve výhledu příštích dvaceti let. / Více

Dopravní model města

/ Matematický model automobilové dopravy je důležitý analytický nástroj, zpracovaný na základě řady dopravních průzkumů a demografických dat města a okolních obcí. / Více

Organizace dopravy

/ Problematika organizace dopravy má na území Českých Budějovic svá specifika. Kompromisní řešení proto vychází z odpovědí na řadu dílčích otázek. / Více

Krátkodobá opatření

/ IPOD rozpracovává detailní návrh organizace dopravy v centrální části města do šesti variant, vyžadujících pouze drobné zásahy do infrastruktury. / Více

Přednádražní – návrh řešení

/ Komplexní zlepšení podmínek pro veřejnou dopravu a bezpečnost chodců sleduje celková reorganizace přednádražního prostoru. / Více

Žižkova třída - návrh řešení

/ Oživení veřejného prostoru a větší dostupnost místa, kde se nacházejí významné instituce a obchodní zóna má za cíl navržená reorganizace zastávek MHD. / Více

Na Sadech – návrh řešení

/ Zvýšení plynulosti dopravy v centru města a snížení jejích úsekových intenzit je smyslem navržených změn organizace dopravy na křižovatkách ulice Na Sadech. / Více

Bezpečnostní inspekce a audity

/ Dopravně bezpečnostní závady na vybraných místech stávající sítě komunikací i na připravovaných stavbách odhalují bezpečnostní inspekce a audity / Více

Dlouhodobá opatření IPOD

/ Dopravní situaci v kritických uzlech dnešní sítě citelně zlepší silniční stavby, které jsou zakotveny v Územním plánu města České Budějovice. / Více

Archiv příspěvků

/ Seznam stránek archivu / Více

IPOD ke stažení

/ Dokumenty určené ke stažení / Více

Aktualizace IPOD včetně oblasti parkování, oblasti cyklistické a veřejné dopravy

/ Aktualizace IPOD přehodnotila všechny zmíněné koncepční materiály města a spojila je do jednotného dokumentu. / Více