Koncepční urbanistická studie „ČB.21 Smart Green City“ výrazně promluví do tváře Budějovic

Budoucí rozvoj Českých Budějovic je velmi úzce svázán právě s oblastí podél železnice a s prostorem okolo nádraží. Zastavěná část je sevřena jeho hranicemi a má minimum reálně zastavitelných ploch. Proti tomu jde trend rostoucí obliby bydlení ve městě. Lidé dávají stále více přednost životu ve velkých metropolích, což jim přináší širší nabídku práce, služeb, společenského, kulturního i sportovního vyžití. K tomu ale potřebují nové byty, infrastrukturu a podobně,“  říká 1.náměstek primátora města Juraj Thoma, v jehož gesci je strategické plánování a příprava nového územního plánu. Jedním z podkladů pro jeho přípravu se nyní stane i tato schválená koncepční urbanistická studie.

Doposud se město kvalitativně rozvíjelo především západním směrem od železničního náspu, od bariéry, která ho v podstatě dodnes rozděluje. Z hlediska veliko­sti a významu má však zásadní rozvojový potenciál oblast, táhnoucí se od severu na jih kolem železnice a rozprostírající se na východě až k budoucí trase dálničního obchvatu a na západě zasahující do přilehlých částí Pražského předměstí i centrální části kolem Lannovy třídy, Žižkových kasáren a Novohradské ulice. Dnes se jedná o tzv. vnitřní periferii, ale s obrovským transformačním a rozvojovým potenciálem. Přístup, který zvolil tým Atelieru 8000 při uvažování o tomto území pro přístí desetiletí mne fascinuje. Je skvělé diskutovat o budoucnosti Budějovic v takto širokém kontextu,“ shrnuje Juraj Thoma.

Výstavba obchvatu dálnice D3, dobudování IV. železničního koridoru, modernizace nádraží s možným východním vstupem ze Zanádražky – z ulice Dobrovodská, plánovaný tunel městského okruhu, připravovaná rekonstrukce Žižkových kasáren, možná transformace opuštěného nákladového nádraží a areálů bývalých továren, to všechno jsou obrovské příležitosti a výzvy, jak rozšířit a restartovat východní část města i jeho přilehlé centrum. Transformace území je velkou příležitostí jak pro město, tak pro městskou teplárnu.

Koncepční urbanistická studie „České Budějovice 21 Smart Green City“ vznikla v Atelieru A8000 s.r.o. na zadání Teplárny České Budějovice, a.s. , která v této části města vlastní a provozuje rozsáhlé areály. Vedle ní je podstatným majetkovým hráčem v území město. Vzniká tu také řada privátních investičních projektů.

Urbanistickou studii  projednala na svém jednání 19. července 2021 rada města a schválila ji jako neopomenutelný podklad pro přípravu nového územního plánu. Studie je vizí, jejíž naplnění povede k transformaci této lokality na moderní městskou čtvrť 21. století s až 38 tisíci nových obyvatel.

Bilanční shrnutí, viz příloha, vytvořil Atelier A8000, s.r.o.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 20. 7. 2021.