Květnaté pásy

V dobách před revolucí byly části města České Budějovice pravidelně osazovány letničkovými záhony a cibulovinami, které měly velmi pozitivní vliv na vzhled městských parků a veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že letničkové výsadby a cibuloviny jsou dosti finančně náročnou záležitostí, tento trend postupně z našich parků zmizel. Jednou z možností oživení intravilánu obce jsou květnaté pásy či květnaté louky. Na podzim roku 2016 se naše oddělení, s katedrou botaniky PřF JU, rozhodlo založit květnaté pásy v parku Stromovka. V současné době jsou provedeny výsevy, které by měli přes sezónu 2017 vzejít a vytvořit základy porostů. V další sezóně by již měli květnaté pásy kvést téměř po celou sezónu. Pro výsevy se používá regionální směs bylin, která má kromě estetického efektu také dopad na zlepšení dostupnosti potravy a úkrytů pro mnoho živočichů. Pokud se Vám budou květnaté pásy líbit, budeme rádi za případnou reakci, která nám pomůže zlepšit životní prostředí ve městě. 

Obrázky jsou publikovány se svolením JČU Přírodovědecké fakulty.

 

foto z výsevů ve Stromovce
foto z výsevů ve Stromovce
Stromovka
Stromovka
Stromovka
Stromovka