Příroda a životní prostředí

Seznamte se s faunou i flórou, která nás obklopuje v Českých Budějovicích a jejím okolí. Město České Budějovice se také odpovědně zabývá ochranou životního prostředí a pracuje na řadě projektů k zlepšení klimatu a stavu zeleně.  

Fauna ve městě

Od roku 2013 jsou na střeše historické radnice chovány včely medonosné. 

Havrani, sokoli, holubi, krkavci, netopýři a další, kteří létají kolem nás. 

 

Webové kamery do hnízdišť ptáků na Vrbenských rybnících, hnízd havranů polních či hnízdní budky sokola stěhovavého. 

Domov mnoha druhů ptáků, motýlů se zajímavou botanikou na území Vrbenských rybníků. 

Přehled opuštěných zvířat v útulku, poplatky, užitečné rady ad. 

Mapa psích parků s agility prvky ve městě.

Flóra ve městě

Přehled všech největších parků k trávení volného času. 

Botanika přírodní rezervace Vrbenské rybníky.

Tradiční soutěž pro pěstitele květinových záhonů a rozkvetlých balkonů. 

Na katastru města České Budějovice se nachází desítky památných stromů. Viz mapa. 

Nová právní úprava k povolování kácení dřevin. 

Stromy, květnaté pásy a péče o ně.

Životní prostředí

Město České Budějovice se připravuje na aktuální i předpokládané dopady změny klimatu.

Kotlíkové dotace administruje Krajský úřad Jč. kraje.

Informace o kvalitě ovzduší v Českých Budějovicích online. 

Časový plán provádění opatření PZKO 2021 pro statutární město České Budějovice - dokument ve formátu PDF.

Dlouhodobá koncepce pro bezemisní a obnovitelné zdroje energie.

Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva od 1. 9. 2022

Spalovat listí, větve, nať nebo trávu občan nesmí.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 30. 8. 2022.