MŠ E. Pittera - rekonstrukce VZT kuchyně

Popis akce

1) Část VZT

Bude vyměněna centrální přívodní a odvodní vzt. jednotka, která je v současné době nefunkční. Nerezové digestoře a vnitřní vzt. rozvody v prostoru kuchyně budou zachovány a upraveny. Digestoře budou doplněny nerezovým lapačem tuku na odvodu vzduchu. Přívod vzduchu do kuchyně bude upraven a nově doplněn tkaninovými vyústkami o ø 500 mm tak, aby byla zajištěna správná distribuce přiváděného čerstvého vzduchu. Centrální vzt. jednotka bude umístěna ve strojovně v 1. pp., odvod vzduchu bude vyveden nad střechu objektu.

2) Část MaR

Bude nainstalován nový řídicí systém vzt. jednotky, který zajistí její bezpečný, efektivní a úsporný provoz a rovněž zajistí její napájení elektrickou energií. Vzt. jednotka bude řízena podle časových programů sladěných s provozní dobou a s požadavky na parametry vnitřního prostředí kuchyně. Řídicí systém bude zároveň monitorovat veškeré provozní a poruchové stavy vzt. zařízení, což umožní včasné a správné provádění nutného provozního servisu. Tím bude zajištěna maximální životnost a účinnost strojního zařízení vzduchotechniky.

3) Část ÚT

Nově instalovaná centrální vzt. jednotka bude napojena na zdroj topné vody, který zabezpečí zásobování tepelného výměníku v ohřívači vzt. jednotky tepelnou energií. Z důvodu prostorového konfliktu nové vzt. jednotky se stávajícími žebrovými otopnými tělesy ve strojovně budou tato stávající žebrová otopná tělesa vyměněna za desková.

4) Část ZTI

Bude provedena instalace odvodu kondenzátu, vznikajícího provozem vzduchotechniky v některých částech vzt. jednotky a rozvodů vzduchu.

Bude provedena úprava rozvodu plynu v kuchyni, když bude do přívodního plynového potrubí pro kuchyňské spotřebiče doplněn elektromagnetický uzavírací ventil, jehož otevření bude v rámci profese MaR navázáno na chod vzduchotechniky. Tato úprava jednak zvýší bezpečnost pracovníků kuchyně a zejména zajistí soulad plynoinstalace kuchyně s platnou legislativou.

Zahájení prací

07/2020

Ukončení prací

09/2020

Zhotovitel

TEMTECH s.r.o.

Rozpočet

1.996.227,19 Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 7. 10. 2020.