Úřední deska

Změny č. 96, 97, 98, 99 Územního plánu města České Budějovice a úplné znění Územního plánu města České Budějovice po vydání Změny č. 99

Veřejná vyhláška, oznamující vydání:

  • Změna č. 96 Územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálním území České Budějovice 2 (dále též „Změna č. 96 ÚPnM“)
  • Změna č. 97 Územního plánu města České Budějovice v lokalitách U požární zbrojnice a Za poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 3 (dále též „Změna č. 97 ÚPnM“)
  • Změna č. 98 Územního plánu města České Budějovice v lokalitách 2.1.3. U rybníčku, 2.8.1. Mladé – Červený Dvůr a 3.9.4. Děkanské pole v katastrálních územích České Budějovice 5, 6 a 7 (dále též „Změna č. 98 ÚPnM“)
  • Změna č. 99 Územního plánu města České Budějovice v lokalitách 3.8.1. U Hada a 3.8.2. U Švába v katastrálním území České Budějovice 2 (dále též „Změna č. 99 ÚPnM“)

 

Přílohy:

  • veřejné vyhlášky v plném znění
  • textové a grafické části změn ÚPnM

 

Vyvěšeno: 
22.06.2023 - 10.07.2023