Ocenění talentů v oblasti kultury

Statutární město České Budějovice

vyhlašuje

výběrové řízení na získání


OCENĚNÍ TALENTŮ V OBLASTI KULTURY

Finanční dar je určen mladým umělcům do 18 let věku včetně, kteří mají trvalé bydliště v Českých Budějovicích a v letošním roce získali významné ocenění v národních nebo mezinárodních festivalech, přehlídkách nebo výstavách.

Žádost musí obsahovat

  • jméno a příjmení žadatele, adresu, telefonní kontakt a e-mail
  • jméno a příjmení nominovaného včetně jeho zákonného zástupce, datum narození, adresu bydliště, telefonní kontakt a e-mail, umělecký životopis, odborná doporučení a fotokopie ocenění (diplomů) získaných koncem roku 2012 a v roce 2013.

Žádosti se podávají poštou na adresu Magistrát města České Budějovice, Odbor kultury a cestovního ruchu, náměstí Přemysla Otakara II. č 1, 2, 370 92 České Budějovice, nebo osobně do podatelny magistrátu města nejpozději 11. října 2013 do 14.30 hodin.

Do 30 dnů od data uzávěrky budou došlé žádosti předloženy kulturní komisi rady města, která posoudí podané nominace a připraví pro radu města návrh na ocenění mladých umělců Na základě usnesení rady města předá představitel města vybraným tvůrcům a interpretům šeky s odměnou.