Odbor informačních a komunikačních technologií

Kde nás najdete

budova historické radnice, budova "Stará kovárna" (vchod č. 2 - přes nádvoří,v zadní části nádvoří)
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru, sekretariát: "Stará kovárna", 1. patro, kanceláře 116 a 117,
Oddělení rozvoje informačního systému: "Stará kovárna", přízemí, kancelář 11,
Oddělení správy informačního systému: radnice, 3. patro, kanceláře 301 a 302

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Mgr. David Kříž
vedoucí odboru
386 802 601 krizd@c-budejovice.cz kancelář 117
Simona Dvořáková
ekonomka, evidence majetku
386 802 608 dvorakovas@c-budejovice.cz kancelář 116a
Klára Pomijová
ekonomka, evidence majetku
386 802 603 pomijovak@c-budejovice.cz kancelář 116a
Ing. Václav Strouhal
vedoucí oddělení rozvoje informačního systému
386 802 607 strouhalv@c-budejovice.cz kancelář 11
Ing. Václav Binder
vedoucí oddělení správy informačního systému, zástupce vedoucího odboru
386 802 606 binderv@c-budejovice.cz 3.patro, kancelář 301

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Webové stránky města:

http://www.c-budejovice.cz

Dotazy, náměty, správa:
Ing. Václav Binder (binderv@c-budejovice.cz)
Ing. Josef Šmejkal (smejkalj@c-budejovice.cz)

Webové mapy města

http://cbgis.c-budejovice.cz/

Dotazy, náměty, správa:
Ing. Václav Binder (binderv@c-budejovice.cz
Mgr. David Kříž (krizd@c-budejovice.cz)

Geografický informační systém (GIS)

Správa:
Robert Šimek (simekr@c-budejovice.cz)

Digitální technická mapa města (DTMM)

Ing. Jan Reitmajer (reitmajerj@c-budejovice.cz)

Činnost odboru

Odbor informačních a komunikačních technologí zajišťuje rozvoj a plynulý provoz (správu) magistrátu města v oblasti výpočetní techniky, informačních systémů a technologií, neboli ICT.

Činnost oddělení

Oddělení rozvoje informačního systému

- zajišťuje a zpracovává koncepci a rozvoj informačního systému a informačních technologií (IS/IT) magistrátu města
- připravuje implementaci jednotlivých komponent informačního systému města
- zajišťuje systémovou integraci informačního systému magistrátu města
- zajišťuje a spolupracuje při tvorbě geografického informačního systému města České Budějovice (GIS)
- zajišťuje údržbu a aktualizaci Digitální technické mapy města České Budějovice (DTMM)

Oddělení správy informačního systému

- zajišťuje provoz kompletního informačního systému provozovaného na magistrátu města, tj. provádí instalace, reinstalace, nastavení, odstraňování chyb systémů a aplikací na serverech a stanicích, včetně údržby periferních zařízení jako tiskárny, scannery a podobně
- zajišťuje podporu uživatelů informačního systému – poskytuje helpdesk po telefonu i osobně a provádí základní poučení uživatelů pro používání výpočetní techniky
- vede evidenci veškeré výpočetní techniky z hlediska jejich dislokace a technických parametrů (nikoliv účetně) včetně programového vybavení a oprávnění k užívání (licencí)
- spravuje webový server města, to znamená monitoruje jeho provoz, ve spolupráci s dodavatelem provádí inovace, doplňuje a upravuje  obsah některých webových stránek
- spolupracuje s dodavateli HW i SW při instalacích, reinstalacích a odstraňování poruch provozovaných informačních technologií