Objednání na přepážky

Vážení občané,

zde je pro Vás připravena služba objednávání k některým přepážkám Magistrátu města České Budějovice, jejímž prostřednictvím si můžete podle svých časových možností zvolit den a hodinu, kdy se na úřad dostavíte k vyřízení svých záležitostí. Po provedení objednávky Vám bude přidělen kód (PIN) s jehož pomocí později provedete vyzvednutí lístku. Kód (PIN) je třeba pečlivě uschovat a při návštěvě úřadu je třeba jej zadat na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků – pak Vám bude vydán lístek pro přednostní obsloužení. Budete vyvoláni, jakmile se uvolní přepážka obsluhující činnost, na kterou jste se objednali.

Současně můžete nyní prostřednictvím internetu sledovat aktuální velikost fronty u jednotlivých přepážek, postup odbavování a podle odhadované doby čekání tak lépe naplánovat svoji návštěvu úřadu. Tato volba je uvedena u jednotlivých pracovišť pod heslem Monitoring.
Upozorňujeme, že tyto časy jsou jen orientační a v průběhu času se mohou velmi rychle měnit, pokud se dostaví velké množství klientů najednou.

Důležité – pro vyzvednutí lístku při samotné návštěvě úřadu musíte zadat na dotykové obrazovce tiskárny přidělený číselný kód (PIN) nejdříve 15 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 10 minut po přiděleném čase objednání. Mimo toto časové rozmezí program přidělený PIN nezná, a proto jej nemůže akceptovat. V takovém případě (pokud se opozdíte) postupujte jako běžný klient – vyzvedněte si na tiskárně pořadový lístek pro požadovanou činnost a budete obslouženi v pořadí běžných klientů.

Sledování přepážek a elektronické objednávky

Budova historické radnice

Budova Kněžská 19

Použití objednávkového systému (systém Vás provede jednotlivými kroky)

  • Nejprve vyberte požadovanou činnost
  • Poté zvolte požadovaný den a vyberte si z volných časů, po výzvě zadejte své jméno a příjmení
  • Systém Vám přidělí identifikační kód PIN a umožní vytištění objednávky
  • Dostavte se podle pokynů v programu a na dotykové obrazovce vyvolávacího zařízení zadejte přidělený PIN
  • Pokud dodržíte zadaný čas, budete obslouženi podle Vaší objednávky

Storno objednávky

Víte-li předem, že se vám nepodaří v objednaný den a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, můžete provést storno objednávky volbou Smazat starou objednávku přímo v modulu Objednávání. Při stornu objednávky je třeba zadávat všechny údaje (jméno, datum a čas ve správném formátu, u jména jsou důležitá i velká a malá písmena). Další možností je požádat o storno nahlášením na email: webcall@c-budejovice.cz. V emailové zprávě uveďte Vaše jméno a příjmení, název činnosti, datum a hodinu, na které jste se objednali a přidělený PIN. Bez těchto údajů nelze objednávku stornovat.