Operační program Doprava

1. Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - I. etapa

Předmětem předloženého projektu je pořízení a instalace 114 vzdálených detektorů do vybraných 36 profilů ve významných  komunikacích města České Budějovice, a dále pořízení 14 kamer městského kamerového dohledového systému a jejich výměna za stávající vysloužilé kamery ve vybraných místech města České Budějovice. Tento projekt je součástí celkového záměru města České Budějovice v oblasti telematického systému a systému řízení dopravy.

Rozpočet projektu: 9.998.107,- Kč

Výše podpory:       8.125.150,- Kč