Operační program Doprava

 

Statutární město České Budějovice získalo finanční podporu EU v rámci Operačního programu Doprava na níže uvedené projekty:

1. Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích - I. etapa

Předmětem projektu je modernizace či výstavba nových světelně řízených křižovatek a signalizovaných přechodů pro chodce. Jde o 14 lokalit na území města České Budějovice. Prioritou nových i optimalizace stávajících řešení je zavedení oblastního řízení, dobudování dynamického řízení vybraných křižovatkových uzlů a také funkčního systému preference povrchové veřejné dopravy na vybraných křižovatkách. 

Rozpočet projektu: 47.797.405,12 Kč

Výše podpory:        18.885.329,76 Kč 

2. Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - I. etapa

Předmětem předloženého projektu je pořízení a instalace 114 vzdálených detektorů do vybraných 36 profilů ve významných  komunikacích města České Budějovice, a dále pořízení 14 kamer městského kamerového dohledového systému a jejich výměna za stávající vysloužilé kamery ve vybraných místech města České Budějovice. Tento projekt je součástí celkového záměru města České Budějovice v oblasti telematického systému a systému řízení dopravy.

Rozpočet projektu: 8.685.033,83 Kč

Výše podpory:        6.682.523,45 Kč 

3. Meteosystémy v Českých Budějovicích

Předmětem projektu byla dodávka, instalace a zprovoznění systému meteorologických měřicích zařízení - meteostanic pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí. Šlo o 5 stanic umístěných v 5 lokalitách města České Budějovice. 

Rozpočet projektu: 8.337.519,52 Kč

Výše podpory:        6.269.736,- Kč

4. Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice

Předmětem projektu byly stavební úpravy a technologická příprava budovy Dopravního podniku města za účelem vybudování dopravního informačního a řídicího centra. Vybudování centra zahrnovalo dopravní řídicí ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace apod.

Rozpočet projektu: 138 278 934,24 Kč

Výše podpory:          95 094 666,30 Kč

5. Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - II. etapa

Předmětem projektu bylo pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických zařízení, která jsou nezbytným základem pro řízení dopravy ve městě České Budějovice. Jednalo se o detektory a kamery, které byly pořízeny za účelem sledování a optimalizace dopravy, konkrétně pro zlepšení možností dopravně inženýrského vyhodnocování a statistiku a dopravně závislé řízení světelného signalizačního zařízení. Jde o další projekt z komplexu záměrů města v oblasti telematiky.

Rozpočet projektu: 111 767 789,31 Kč

Výše podpory:        73 073 330,82 Kč

6. Parkovací informační a navigační systémy v Českých Budějovicích 

Předmětem projektu byla realizace parkovacího systému pro zabezpečení plynulého a bezpečného vjezdu a výjezdu vozidel na parkovací plochy a evidenci volných parkovacích míst u Parkoviště Jírovcova a parkoviště Senovážné náměstí. Pro navádění na tyto plochy a ostatní plochy parkovišť byly na území města osazeny navigační informační tabule - svislé dopravní proměnné značky, které zobrazují provozní informace o volné kapacitě parkovacích míst pro zajištění efektivního obsazení parkovacích ploch a orientaci řidičů při vyhledávání možného parkovaní.

Rozpočet projektu: 52 311 295,67 Kč

Výše podpory:        34 378 678,45 Kč

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 7. 7. 2023.