Odbor vnitřních věcí

Kde nás najdete

budova historické radnice, vchod č. 2 - přes nádvoří,v zadní části nádvoří
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Michal Voleník
vedoucí odboru
386 801 801 volenikm@c-budejovice.cz  
Dagmar Topičová
sekretariát odboru
386 801 802 topicovad@c-budejovice.cz  

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury

Další důležité informace

Ve správním území města České Budějovice je agenda ztrát a nálezů zajišťována odborem vnitřních věcí magistrátu města na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1.

Útulek nalezených koček na Zavadilce.

Přehled psů umístěných v městském Centru pro ochranu zvířat.

Aktuální přehled zvířat nalezených na území města České Budějovice.

Činnost odboru

Odbor vnitřních věcí zajišťuje podmínky chodu magistrátu města, tj. budov a jejich vybavení,  zásobování, telekomunikace, podatelnu, dopravu a centrum ochrany zvířat.

 • komplexní operativní evidence movitého majetku magistrátu
 • návrhy na vyřazování, případně zápůjčky movitého majetku
 • zajišťování nákupů movitého majetku a kancelářských potřeb
 • zajišťování a evidence provozu autodopravy
 • zajištění závodního stravování
 • příprava výběrových řízení pro zabezpečení správy Mm a příprava vyhlašování veřejných obchodních soutěží
 • zajištění chodu podatelny
 • zajištění nestranné účasti při výkonu soudních a exekučních rozhodnutí
 • aktualizace telefonních seznamů a databáze telefonní ústředny
 • zajištění bezporuchového technického  chodu komplexu budov užívaných magistrátem města
 • zajištění osobní dopravy, dispečink služebních jízd
 • kompletní agenda ztrát a nálezů
 • údržba, opravy a zhodnocování nemovitostí
 • zajištění, reprodukce a modernizace základních prostředků užívaných Mm
 • spolupráce při zajišťování výstav v prostorách výstavní síně v budově hist.radnice
 • organizace pronájmů dvora, obřadní síně, výstavní síně, zasedací místnosti
 • administrativa územních komisí
 • zajišťování kulturních a společenských akcí v prostorách budovy hist.radnice
 • zajišťování úklidových prací v komplexu budov radnice
 • smluvní zajištění nezbytných služeb
 • zabezpečování technického stavu rekreačního zařízení Nová Pec
 • v podmínkách Mm zabezpečuje uplatňování zásad požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťuje potřebnou dokumentaci
 • kopírování pro potřeby magistrátu a pro občany za úplatu v případě magistrátem vyžádaných kopií

Centrum pro ochranu zvířat

 • Program ochrany zvířat
  • Program péče o psy - na území města je program ochrany zvířat (psů) uskutečňován prostřednictvím zaměstnanců města a provozovatelem útulku Jihočeskou univerzitou České Budějovice, veterinární správy, popř. orgánů státní správy
  • Program péče o kočky - tento program je uskutečňován prostřednictvím útulku pro kočky v městské části Zavadilka pracovníky magistrátu města, veterinární správy, popř. orgánů státní správy
 •  Péče o volně žijící zvířata
  • Tato činnost se soustřeďuje na péči o zvířata, především v zimních měsících v době jejich strádání. Je zaměřena zejména na péči o labutě na obou řekách (Malši, Vltavě) v rámci územního plánu města. Tato ochrana se plně vztahuje i na ostatní zvířata nelézající se na území města
 •  K další činnosti péče o zvířata patří odstranění kadaverů, v případě potřeby i pitvy či utracení, ale též ošetření zvířete a předání jeho majiteli