Parky ve městě

Lesopark Stromovka

Stromovka je největší českobudějovický park s rozlohou 68 hektarů. Stromovka leží na západním břehu Vltavy, nedaleko od centra města a slouží jako rekreační zóna. Od roku 1992 je chráněna jako významný krajinný prvek. V současnosti slouží jako významné rekreační a rekreačně sportovní centrum. Park je protkaný sítí asfaltových i nezpevněných stezek, které s oblibou využívají cyklisté i inline bruslaři a centrum města se Stromovkou spojuje cyklotrasa. Pro mladší děti bylo ve východní části parku vybudováno tzv. Oranžové hřiště, starší využívají asfaltových hřišť na volejbal a basketbal. Oblíbený je i DiscGolf a skatepark, rybník Bagr umožňuje sportovní rybolov. V blízkosti rybníku je v letní sezóně provozován nový občerstvovací stánek. V červenci 2021 se prohnala Stromovkou bouře, která napáchala značné škody. 

Sokolský ostrov

Ostrov vznikl meandrováním řeky Vltavy, která jej původně obtékala z obou stran.Obrys Sokolského ostrova dotvořila 1928—1931 regulace řek, kdy byl zrušen starý jez a soutok obou řek se posunul od města západním směrem.  V letech 1965 —1971 byl na Sokolském ostrově postaven podle návrhu architekta B. Böhma plavecký stadion (zimní plovárna) s výraznou lanovou střechou tvaru hyperbolického paraboloidu, rozšířený a modernizovaný v letech 1996—1997. Pěšky je historické jádro města propojeno s Dlouhou loukou mostem přes Slepé rameno Malše u Solní branky a Dlouhou lávkou přes Vltavu. Sokolský ostrov je místem relaxace a trávení volného času všech věkových kategorií. Konají se zde letní koncerty, např. tradiční Múzy na vodě, Majáles ad. Děti si najdou zábavu v dětském parku, nově je zde k dispozici půjčovna paddleboardů a vodních šlapadel a turistickou sezónu obohacují plavby na lodích.   

Park Dukelská 

Na pravém břehu řeky Malše mezi ulicemi Dukelská a Jirsíkova se rozkládá park, který historicky souvisí se současným DK Slávie. Byl založen roku 1871 a má rozlohu 1,8 hektarů. V současnosti se připravuje revitalizace parku

Park 4Dvory

Park o rozloze 2,84 ha vznikl na místě bývalého vojenského prostoru u sídliště Čtyři Dvory. Vstupy do parku se nachází v místech vyústění ulic budoucích nových bytových domů.  Je přirozeně propojen s bezprostředním i vzdálenějším prostorem nedalekých rybníků. Vzhledem k podmáčenosti území je cestní síť založena na nasypaném terénu. V parku se nachází kavárna, skatepark a řada atrakcí pro děti i místa k odpočinku seniorů. Autory koncepce moderního Parku 4Dvory jsou architekti Markéta & Petr Veličkovi a David Prudík. V parku se v letní sezóně koná řada vystoupení pro děti, koncertů a skatesoutěží.

Park Háječek

Háječek je park u soutoku Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. Vznikl mezi lety 1925 až 1927 v místě západní části bývalého Krumlovského rybníka. V parku je provozováno letní kino. V roce 2019 byla na parkovišti v jihovýchodním rohu Háječku zřízena stanice pro nabíjení elektromobilů. Již ve 20. letech 20. století byl na pomezí Háječku a Krumlovských alejí vystavěn hudební pavilon. Pavilon byl až do druhé světové války pravidelně využíván pro koncerty, dole v přízemí pak fungoval mléčný bar a později kavárna. Nově bylo v parku vystavěno 23 nových sloupů veřejného osvětlení a 6 doplňkových nasvícení stromů. Speciálního zemního nasvícení se dočkalo také centrální sousoší a hlavní trysky vody zdejší novoromantické kašny. Majitelem hudebního pavilonu je soukromá společnost, která zajistila jeho rekonstrukci ukončenou v roce 2021.

Park Na Sadech

Zaujímá plochu 3,5 hektarů. Park byl budován v letech 1874 - 1880 podle plánů schwarzenberského inspektora zahrad Rudolfa Váchy, autora zámeckého parku v Hluboké nad Vltavou. V roce 1879 byl zde umístěn pomník A. Lanny, za ním se nacházela socha Diany se psem a v místě stávající plastiky ženy s dítětem stála busta Josefa II.  Ve středové části, tzv. Besedním sadu, byl velký vodotrysk s chrliči a v bývalém výstupku bašty proti němu kavárna z příhradového zdiva s verandou. Poslední část sadů u Rabenštejnské věže byla nejchudší, dotvářena zajímavou okolní architekturou a zvaná Naše Benátky. V parku roste na 59 druhů dřevin. Park byl rekonstruován po etapách v letech 2001 až 2005.

Rybník Bagr
Stánek U tří ptáků
Barvy podzimní Stromovky
Stromovka na podzim
Park Dukelská
Park 4Dvory
Kavárna v Parku 4Dvory
Skatepark v Parku 4Dvory
Pomník A. Lanny v parku Na Sadech
Dlouhá lávka přes Vltavu u Sokolského ostrova
lávka přes Slepé rameno Malše
Sokolský ostrov před plaveckým stadionem
Stránka byla upravena 10. 12. 2021.