Pravidla pro vystoupení občanů na zastupitelstvu města

Své názory, podněty a připomínky mohou občané předkládat i na veřejném zasedání zastupitelstva města, jehož součástí je pravidelný bod vystoupení občanů. Nutnost složitě hledat v jednacím řádu českobudějovického zastupitelstva nahrazuje tento přehled pravidel pro vystoupení občanů.

Kdo může na zasedání zastupitelstva města vystupovat

  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je státním občanem České republiky a je ve statutárním městě České Budějovice hlášena k trvalému pobytu,
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost,
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve statutárním městě České Budějovice hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena.

O vystoupení občana, který nesplňuje ani jednu ze zákonných podmínek, rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

K čemu se mohou občané vyjadřovat

  • k projednávaným bodům programu zastupitelstva města v rámci diskuze. Program a projednávané materiály jsou k dispozici šest dní před zasedáním na webových stránkách města v sekci volené orgány,
  • k tématům, která nebyla součástí programu zasedání zastupitelstva (podněty, připomínky, žádosti) v rámci bodu „Vystoupení občanů“, jenž je na programu od 11.00 hodin.

Kdy může občan v diskuzi vystoupit

Občan může vystoupit po udělení slova primátorem (předsedajícím). V diskuzi k projednávaným bodům programu až po členech zastupitelstva města. Pořadí, v jakém budou občané vystupovat, se stanovuje podle data a času odevzdání přihlášky nebo přihlášení se do diskuze.

Délka diskuzního příspěvku

Vystoupení každého řádně přihlášeného občana je stanoveno v rozsahu 5 minut, a to jedenkrát k pojednávanému bodu, přičemž občan může na vyzvání primátora (předsedajícího) ještě reagovat na dotazy vznesené členy zastupitelstva města k jeho vystoupení. V úvodu svého vystoupení sdělí občan své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popřípadě v jaké záležitosti chce vystoupit.

Podání přihlášky

Občan, který chce vyjádřit své stanovisko k projednávanému bodu programu a nebo v bodu „Vystoupení občanů“, vyplní písemnou přihlášku, kterou obdrží v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva v budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Přihlášku lze podat kdykoliv v průběhu jednání.

Přihláška do diskuze obsahuje tyto údaje

  • jméno a příjmení,
  • adresa trvalého bydliště,
  • název bodu programu nebo záležitosti, ke které chce občan vystoupit.
Stránka byla upravena uživatelem Terézia Ollé, 8. 11. 2022.