Zastupitelstvo města

Termín zasedání zastupitelstva města v 2. pololetí 2023:

  • 18. září
  • 20. listopadu
  • 11. prosince

Informaci o nově zveřejněných zápisech ze zasedání si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Informace vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dokument upravující pravidla jednání zastupitelstva.

Názory, podněty a připomínky mohou občané předkládat i na veřejném zasedání zastupitelstva.

Statistické údaje ze zasedání zastupitelstva města.