Zastupitelstvo města

Termíny zasedání zastupitelstva města v 1. pololetí 2024:

  • 26. února
  • 15. dubna
  • 27. května
  • 17. června

Informaci o nově zveřejněných zápisech ze zasedání si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Informace vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dokument upravující pravidla jednání zastupitelstva.

Názory, podněty a připomínky mohou občané předkládat i na veřejném zasedání zastupitelstva.

Statistické údaje ze zasedání zastupitelstva města.