Přestupní zastávky MHD, autobusový bypass, napájecí a propojovací kabely SSZ

Popis akce

Stavba je tvořena 3-mi projektovými dokumentacemi

  1. „Přestupní zastávky MHD - Senovážné náměstí, Č.B.“

Předmětem stavby je úprava stávajících zastávek MHD – plocha současných zastávkových pruhů bude vybourána a bude nahrazena betonovými zastávkovými panely. Zároveň dojde ke sfrézování navazující komunikace v úseku mezi ul. Dukelská a ul. Žižkova. Upraveny budou i související chodníkové plochy. Součástí této realizace je obnova veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu přes Lidickou ul. v křižovatce s ul. Dukelská.

  1. „Autobusový bypass - Senovážné náměstí“

Předmětem akce je úprava stávající křižovatky ulic Na Sadech, Žižkova a Karla IV. Jedná se zejména o rozšíření východního nároží křižovatky (SO 101 - Autobusový bypass) tak, aby stávající vyhrazený jízdní pruh pro autobusy (dále jen Bus-pruh), který pokračuje za výše zmíněnou křižovatkou, byl napojen přímo do křižovatky.

Hlavním cílem stavby je tedy zlepšení průjezdnosti křižovatky a to zejména pro vozidla MHD.

Navržené uspořádání umožní souběžnou jízdu vozidel ve směru od KD Metropol i z Žižkovy ulice směrem k Lannově třídě. Nově budou moci vozidla MHD ve směru od Metropolu k Lannově třídě využít pravý odbočovací pruh (do Žižkovy ulice) i pro přímý směr - obdobně jako na Mariánském náměstí). Toto umožní jednoduší vyjetí vozidel MHD ze zastávky před DK Metropol.

Dále bude nutné provést opravu části stávajícího vodovodního řadu v místě stavby a  posunutí stopy trakčního trolejového vedení. Součástí stavby budou tedy i úpravy stávající světelné signalizace

  1. „Napájecí a propojovací kabely SSZ, Senovážné náměstí“

Jedná se o nové napájecí a propojovací kabely SSZ od stávajícího zapínacího místa do nového elektroměrového rozvaděče včetně přístřešku pro dopravní řadič stávající křižovatky ulic Na Sadech x Žižkova x Karla IV. na Senovážném náměstí.

Během stavby je nutné počítat se značným omezením dopravy v místě stavby tj. v prostoru křižovatky ulic Žižkova – Karla IV. -  Senovážné náměstí. Po dobu stavby budou dočasně přemístěny zastávky MHD U Metropolu a Senovážné náměstí ke KD Slavie.

Předpoklad zahájení prací

08/2020

Předpoklad ukončení prací

11/2020

Zhotovitel

VŘ ukončeno, t.č. před podpisem smlouvy o dílo

Rozpočet

Celková cena investice 15 672 954,89 Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 2. 12. 2020.