Příprava nového územního plánu

O pořízení nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB) rozhodlo z vlastního podnětu Zastupitelstvo města České Budějovice dne 19. 3. 2018 usnesením č. 39/2018.

Dne 25. 6. 2019 byla podepsána smlouva o dílo, jejímž předmětem je nový územní plán, mezi Statutárním městem České Budějovice a Institutem regionálních informací, s.r.o. se sídlem v Brně. Zpracovatel zakázky byl vybrán formou výběrového řízení.

Pořizovatel ÚP ČB – Odbor územního plánování

Obecné informace o oblasti územního plánování a procesu pořízení územního plánu ve vztahu k postavení občana, včetně jeho práv a povinností

Zadání ÚP ČB bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu města České Budějovice dne 27.11.2020.

Co je nového

 • Posouzení souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY se zadáním ÚP ČB - Dne 19. 7. 2021 přijala Rada města České Budějovice usnesením č. 916/2021 studii ČB.21 SMART GREEN CITY jako neopominutelný podklad pro přípravu nového územního plánu. Odbor územního plánování si nechal vypracovat tři posudky o souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY se zadáním územního plánu České Budějovice od Ing. arch. Bočka, Ing. arch. Grasseho a Ing. Šímy.
 • Pokračování v pořizování ÚP ČB - dne 9. 5. 2022 rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením o pokračování v pořizování územního plánu České Budějovice.
 • Odbor územního plánování převzal  dne 9.3.2022 upravený návrh územního plánu České Budějovice, který obsahuje veškeré náležitosti dle stavebního zákona a příslušných vyhlášek.
 • Dne 26.11.2021 zpracovatel, Institut regionálních informací s.r.o. se sídlem v Brně, odevzdal návrh územního plánu pro společné jednání k akceptaci. Odbor územního plánování neprodleně zahájil kontrolu návrhu a zaslal pokyn zpracovateli pro úpravu návrhu.
 • Dne 22.9.2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB, kde byla představena závěrečná prezentace návrhu ÚP pro společné jednání a zároveň plochy vyžadující podrobnější řešení.

Jednání pracovní skupiny pro ÚP ČB

 • Dne 30.6.2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB. Předmětem jednání bylo představení koncepce vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.
 • Dne 2.6.2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB a správců inženýrských sítí. Předmětem jednání bylo vymezení technické infrastruktury.
 • Dne 28.4.2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB a předmětem jednání byla ochrana přírody a životního prostředí.
 • Dne 24.2.2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro nový územní plán. Předmětem jednání bylo představení koncepce dopravy a proběhla diskuze nad jednotlivými dopravními problémy.

Jednání komise pro přípravu ÚP ČB

 • Dne 22.9.2021 proběhla schůzka komise pro přípravu ÚP ČB. Předmětem jednání bylo představení závěrečné prezentace návrhu ÚP pro společné jednání.
 • Dne 30.6.2021 proběhla schůzka komise pro přípravu ÚP ČB. Předmětem jednání bylo představení koncepce vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.
 • Dne 28.4.2021 proběhla schůzka komise pro přípravu ÚP ČB nad rozpracovaným návrhem územního plánu týkající se oblasti ochrany přírody a životního prostředí.
 • Dne 8.4.2021 proběhla online formou schůzka komise pro přípravu ÚP ČB a předmětem jednání byly jednotlivé dopravní problémy.
 • Dne 24.2.2021 proběhla schůzka komise pro přípravu ÚP ČB. Předmětem jednání bylo představení koncepce dopravy a proběhla diskuze nad jednotlivými dopravními problémy. Téma dopravy ještě nebylo uzavřeno a další jednání proběhne on- line dne 8. 4. 2021. Po uzavření oblasti dopravy bude následovat schůzka týkající se oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 21. 9. 2022.