Příprava nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB)

O pořízení nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB) rozhodlo z vlastního podnětu Zastupitelstvo města České Budějovice dne 19. 3. 2018 usnesením č. 39/2018.

Dne 25. 6. 2019 byla podepsána smlouva o dílo, jejímž předmětem je nový územní plán, mezi Statutárním městem České Budějovice a Institutem regionálních informací, s.r.o. se sídlem v Brně. Zpracovatel zakázky byl vybrán formou výběrového řízení.

 


 

Aktuality

Aktuality k postupu pořizování nového územního plánu České Budějovice. / Více

Doplňující průzkumy a rozbory

Doplňující průzkumy a rozbory (PaR). / Více

Návrh zadání ÚP ČB

Návrh zadání nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB) / Více