Příroda online

Města se v posledních desetiletích stala domovem desítek druhů divokých zvířat. Prostor ve městě s námi synantropní druhy nesdílí z důvodu vyhledávání přítomnosti lidí, ale kvůli ubývání jejich přirozeného prostředí a také výhodám, který jim život ve městě přináší. Jedná se například o dostupné potravní zdroje, dostatek úkrytů, absenci přirozených nepřátel a o vyšší průměrnou teplotu ve městě. Mezi typické představitele těchto druhů řadíme například kunu, potkana, ježka, netopýra, veverku, holuba či havrana. Díky webkamerám a spolupráci města Českých Budějovic, Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity a Jihočeského ornitologického klubu můžete život vybraných druhů sledovat v přímém přenosu.

Sokol stěhovavý

Speciální hliníková budka byla ornitology nainstalována 29. 12. 2016 na komín výtopny Nové Vráto, patřící českobudějovické teplárně. Budka je ve stodvacetimetrové výšce. Od té doby je hojně využívána dravci. Jako první hnízdiště využily poštolky obecné, po roce se na komíně objevila samice sokola stěhovavého. Jedná se o chráněný a ohrožený druh. Během tří let se na komíně narodilo 10 sokolích mláďat. Díky podobným projektům, do nichž je zapojena i Teplárna České Budějovice, sokolí populace v ČR postupně sílí. 

Sledujte dění na komíně Teplárny

Havran polní

Unikátní monitoring havranů zahájili v březnu 2021 vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ornitologové z Jihočeského ornitologického klubu, ochranáři z magistrátu města České Budějovice a umělci z kreativního centra Rabenštejnská 2020. Motivací magistrátu města je představit havrany veřejnosti v celé jejich zajímavosti a vytvořit tak jakousi protiváhu lidem, kteří je považují za škůdce a druh, který by měl z města zmizet. Jedná se o první živý přenos z havraního hnízda v České republice. Kolonie havranů se nachází v městském parku Na Sadech.

Sledujte dění v havraním hnízdě 

 

Vrbenské rybníky

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky leží na severozápadním okraji Českých Budějovic a má rozlohu 245,8 ha. Zřízena byla 1. dubna 1990. Rezervace patří do soustavy NATURA 2000 jako součást evropsky významné lokality a jako součást ptačí oblasti Českobudějovické rybníky. V rezervaci bylo zjištěno více než 193 druhů ptáků, z nichž 80 druhů jich na lokalitě hnízdí. Nejvýraznějším druhem je racek chechtavý, který zde tvoří kolonie čítající 2 až 3000 párů. Po dokončení projektu Regenerace stanovišť předmětů ochrany v Přírodní rezervaci Vrbenské rybníky byly na tři vybrané ostrovy umístěny webkamery, které usnadňují monitoring hnízdícího ptactva a umožňují odborníkům detailní pozorování chování ptáků. Pro veřejnost budou na stránce Životní prostředí Jihočeského kraje vysílat nepřetržitý živý přenos ze dvou kamer.

Sledujte dění na hnízdištích 

Včely na radnici

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 včely osídlily čtyři úly na střeše radnice. Včelstva dodal odborník Aleš Mikšátko, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně českobudějovického magistrátu. Včely se po umístění na střeše radnice úspěšně aklimatizovaly. Po prvotním seznámení s nejbližším okolím si již v okruhu svého doletu našly zdroje jak pylu, tak i prvního nektaru, který donášejí do úlu, aby ho svojí činností přetvořily v med. Med, který získají naše včely, poslouží jako originální propagační dárek, který si v malých skleničkách se stylovým popisem z města odvážejí návštěvy.

Sledujte dění v úlu  

Stránka byla upravena 21. 4. 2022.