Podpora rodin s dětmi a poživatelů důchodů.

Ze svého rozpočtu vyplatí město České Budějovice příspěvek těm občanům, kteří se nachází v tíživé situaci z důvodu razantně se zvyšujících nákladů rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb. Týká se rodin s dětmi do 3 let a dětmi do 8 let, na které rodiče zároveň pobírají příspěvek na péči. Dále poživatelů starobního vdovského/vdoveckého, sirotčího nebo invalidního důchodu. V obou případech se musí jednat o občany města České Budějovice s trvalým pobytem na jeho území ke dni 1.8.2022. Přesné podmínky a povinné doklady pro přiznání podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro vyplácení příspěvku. Příjem žádostí probíhá od 15.9. do 30.12.2022 v úředních hodinách PO a ST: 8:00 – 17:00 hod., PÁ 8:00 – 11:30 hod. na přepážkách v přízemí budovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1. Hodnocení žádostí a vyplácení příspěvků oprávněným žadatelům bude probíhat průběžně až do 31. ledna 2023.

Informace a formuláře k získání podpory

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 16. 9. 2022.