Referent/referentka na oddělení územně plánovací činnosti na odboru územního plánování na dobu určitou

Výběrové řízení

 

Magistrát města České Budějovice

vyhlašuje výběrové řízení na 3 pracovní pozice dle §7 zákona č.312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění

 pozice – referent/referentka na oddělení územně plánovací činnosti na odboru územního plánování na dobu určitou 

 

Místo výkonu práce: 

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

 

Možnost nástupu: ihned po skončení výběrového řízení

 

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

 

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru 

 

Platová zařazení: tarifní třída 11                         

/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/

 

Další požadavky:

- znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Arc View nebo jiný GIS software)

- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi

- znalost zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu ve znění pozdějších předpisů

- znalost zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů

- řidičský průkaz sk. B

 

Benefity:

- stravenky

- flexi pasy

- příspěvek na dovolenou

- příspěvek na dětské tábory

- rekreační zařízení na Nové Peci

- příspěvek na penzijní připojištění

- indispoziční volno

 

Přihláška musí obsahovat: 

- žádost o jaké místo se ucházíte

- vyplněný osobní dotazník

- životopis s průběhem praxe 

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.

- poučení o ochraně osobních údajů

 

Informace:

Ing. Pavla Kodadová – vedoucí odboru, tel.: 386803001

Šauerová Šárka – personální oddělení, tel.:386802005

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 12.08.2024.

 

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :

Magistrát města České Budějovice

personální oddělení

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

 

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 12. 8. 2024.