Volná místa

24. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 15.8.2024

22. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 12.08.2024.

19. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 12.08.2024. 

19. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 12.08.2024.

19. červenec 2024

Do výběrového řizení se můžete přihlásit nejpozději do 05.08.2024.

16. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 31.07.2024.

16. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 31.07.2024.

16. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 26.07.2024.

10. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 31.07.2024

10. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 31.07.2024

10. červenec 2024

Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 31.07.2024

Jakým způsobem se můžete ucházet o pracovní místo na Magistrátu města České Budějovice?

 1. Každé volné tabulkové místo na Magistrátu města České Budějovice je obsazováno dle zákona č. 312/2002 veřejnou výzvou. Veřejná výzva obsahuje předepsané náležitosti včetně požadavků na obsazované místo. Veřejná výzva je na úřední desce magistrátu města vyvěšena po dobu 15 dnů.
 2. Zájemce o zaměstnání se může přihlásit do výběrového řízení na základě zveřejněné výzvy. 
 3. Přihlášku musí uchazeč podat písemně včetně požadovaných náležitostí a příslušných dokladů, nebo elektronicky datovou schránkou.
 4. Přihláška může být předána osobně do kanceláře tajemníka na personální oddělení nebo může být podána prostřednictvím podatelny magistrátu města nebo zaslána poštou na adresu:
  Magistrát města České Budějovice
  kancelář tajemníka - personální oddělení
  Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
  370 92  České Budějovice
 5. Po uzavření stanoveného termínu pro přijímání přihlášek do výběrového řízení bude uchazeč o zaměstnání písemně informován o termínu výběrového řízení.

 

Základní formuláře pro podání žádosti o zaměstnání na Magistrátu města České Budějovice jsou:

Přihláška k zařazení do výběrového řízení
Přihláška k zařazení do výběrového řízení - městská policie
Přihláška k zařazení do výběrového řízení - EHMK2028
Osobní dotazník (též ve formátu MS Wordnávod k vyplnění)
- Poučení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Formuláře jsou ve formátu PDF pro Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách adobe.com.

Formulář „Osobní dotazník“ je navíc uveden uveden i jako šablona ve formátu DOC (MS Word) a je připraven pro vyplnění prostřednictvím PC s možností elektronického odeslání. Pro tento případ je přiložen i krátký návod na vyplnění tohoto dotazníku – šablony.

Informaci o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Další nabídky práce ve městě a blízkém okolí:
www.cityportals.cz
cz.jooble.org