Volná místa

23. září 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 17.10.2022.
13. září 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 05.10.2022
08. září 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 25.09.2022.
08. září 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 25.09.2022.
08. září 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 30.09.2022.
08. září 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 07.10.2022.
02. září 2022

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 10.10.2022.

31. srpen 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 15.09.2022.
31. srpen 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 15.09.2022.
30. srpen 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 20.09.2022.
10. srpen 2022
Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 16.09.2022.

Jakým způsobem se můžete ucházet o pracovní místo na Magistrátu města České Budějovice?

 1. Každé volné tabulkové místo na Magistrátu města České Budějovice je obsazováno dle zákona č. 312/2002 veřejnou výzvou. Veřejná výzva obsahuje předepsané náležitosti včetně požadavků na obsazované místo. Veřejná výzva je na úřední desce magistrátu města vyvěšena po dobu 15 dnů.
 2. Zájemce o zaměstnání se může přihlásit do výběrového řízení na základě zveřejněné výzvy. 
 3. Přihlášku musí uchazeč podat písemně včetně požadovaných náležitostí a příslušných dokladů, nebo elektronicky datovou schránkou.
 4. Přihláška může být předána osobně do kanceláře tajemníka na personální oddělení nebo může být podána prostřednictvím podatelny magistrátu města nebo zaslána poštou na adresu:
  Magistrát města České Budějovice
  kancelář tajemníka - personální oddělení
  Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
  370 92  České Budějovice
 5. Po uzavření stanoveného termínu pro přijímání přihlášek do výběrového řízení bude uchazeč o zaměstnání písemně informován o termínu výběrového řízení.

 

Základní formuláře pro podání žádosti o zaměstnání na Magistrátu města České Budějovice jsou:

Přihláška k zařazení do výběrového řízení
Osobní dotazník (též ve formátu MS Wordnávod k vyplnění)
- Poučení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Formuláře jsou ve formátu PDF pro Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách adobe.com.

Formulář „Osobní dotazník“ je navíc uveden uveden i jako šablona ve formátu DOC (MS Word) a je připraven pro vyplnění prostřednictvím PC s možností elektronického odeslání. Pro tento případ je přiložen i krátký návod na vyplnění tohoto dotazníku – šablony.

Informaci o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Další nabídky práce ve městě a blízkém okolí:
www.cityportals.cz
cz.jooble.org