Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovcova – Klaricova)

Popis akce

Akce zahrnuje kompletní výměnu kanalizační a vodovodní infrastruktury v ulici, celkovou rekonstrukci stávající komunikace včetně chodníků a dále i veřejného osvětlení.

Zahájení prací

10. 08.2020

Ukončení prací

Předpoklad ukončení prací 11.2020

Zhotovitel

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, odštěpný závod České Budějovice – oblast Jih

Rozpočet

Celková cena investice v Kč bez DPH        9.861.079,30 Kč

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 12. 8. 2020.