Severní spojka

Severní spojka je důležitou komunikací, která spojí silnice I/20 (ČB - Písek) a I/34 (ČB - Třeboň).
Povede od kruhového objezdu u Globusu přes řeku Vltavu, skrz průmyslovou zónu v Kněžských Dvorech a přes Pražskou třídu do Okružní ulice.

Severní spojka nabírá dech

/ Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro Severní spojku je zpracováno a stane se podkladem pro dokumentaci pro územní řízení, na něž bude navazovat dokumentace pro stavební řízení. / Více

Další krok k Severní spojce - změna územního plánu

/ Veřejně vystavená změna územního plánu řeší vymezení trasy Severní spojky v úseku mezi okružními křižovatkami na Okružní ulici a u Globusu přes křižovatku Pražská-Nemanická tak, aby byl zajištěn soulad se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. / Více

Město začalo vykupovat pozemky pro Severní spojku

/ Zastupitelstvo města včera schválilo výkup prvního pozemku, po němž v budoucnu povede tzv. Severní spojka. Komunikace mezi kruhovým objezdem u Globusu a křižovatkou Okružní-Pražská významně ulehčí Strakonické ulici. / Více

Změna územního plánu zpřesní trasu Severní spojky

/ Radnice chce zúžit dosavadní dvě stě metrů široký koridor. / Více

Severní spojka - umístění a popis stavby

/ Přeložka silnice I/20 má především odlehčit enormní zátěži ve Strakonické ulici. / Více

Zápis z jednání s občanem z Kněžských Dvorů

/ V srpnu 2012 se na radnici konala schůzka členů rady a zástupce občanského sdružení Kecenická iniciativa. / Více

Veřejnost může podávat připomínky k trase Severní spojky

/ Město se rozhodlo původní trasu Severní spojky více napřímit, proto připravuje změnu územního plánu, která novou trasu zohlední. Veřejnost může zadání změny připomínkovat do 6. ledna. / Více