Služby pro děti, mládež a rodinu

Poskytované služby jsou určeny pro děti a mládež do 26 let věku a jejich zákonné zástupce s touto možnou specifikací:

 • děti a mládež obecně
 • sociálně znevýhodněné děti
 • děti se specifickými problémy

Typ služby, které jsou dané osobou uživatele, jeho potřebami a problémy:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • poskytnutí ubytování
 • péče o týrané, zneužívané a zanedbané děti
 • organizace a výkon výchovných a trestních opatření u mladistvých
 • opatření probačního úředníka u dětí mladších 15 let

Typy problémů, potřeby, které dané osoby řeší:

 • volnočasové
 • psychické
 • závislost na návykových látkách
 • školní příprava

Přehled poskytovatelů služeb pro danou cílovou skupinu:

Doprovodné služby a prorodinné aktivity