Zdravotní a sociální péče, senioři

Služby v oblasti sociální péče a přehled zdravotnických zařízení ve městě.

Zdravotnická zařízení a lékárny

Moderní zdravotnické zařízení s dlouhou historií a také s mnoha současnými úspěchy.

Budějovické středisko provozuje jedinou protialkoholní záchytnou stanici v regionu.

Největší poliklinika v Českých Budějovicích.

Druhé největší nestátní zařízení v krajské metropoli.

Zdravotní zařízení na sídlišti Vltava s velmi dobrou dostupností.

Nestátní zařízení s ambulantní zdravotní péči v centru města.

Komplexní péče v oboru oftalmologie.

Moderní oční klinika pro komplexní vyšetření zraku.

Zajišťuje odborné činnosti související s usměrňováním ochrany veřejného zdraví.

 Aktuální seznam všech lékáren, zdravotnických potřeb a prodejců léků.

Seznam zubních lékařů ve městě dle České stomatologické komory.

Výše uvedený výčet zdravotnických zařízení není úplný, ve městě působí řada lékařských domů, středisek a privátních ordinací / Více. Statutární město České Budějovice není zřizovatelem žádného zdravotnického zařízení.

Sociální oblast

Město pomáhá svým občanům řešit problémy v sociální oblasti.

Portál města sloužící k informování veřejnosti o prorodinných aktivitách.

Město zřizuje troje jesle a azylové domy pro ženy a matky s dětmi.

 Služby seniorům, nemocným občanům, rodinám s dětmi, lidem v krizi či bez domova ad.

Atlas přístupnosti objektů na území města.

Informace a pomoc při řešení bytové situace.

Organizace a služby pro seniory

Sociální zařízení pro dlouhodobé pobytové služby.

Kluby seniorů, seniorpointy a nabídka volnočasových aktivit.

Reprezentuje občany města v důchodovém věku a zabývá se jejich problémy.