Služby pro osoby ohrožené závislostí a prevence rizikového chování

Služby jsou poskytovány pro tyto cílové skupiny bez ohledu na věk:

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby komerčně zneužívané (prostituce)
 • osoby ohrožené sociální exkluzí

Typy problémů a potřeby, které dané osoby řeší:

 • sociální poradenství
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné a vzdělávací činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • pomoc při zajištění stravy
 • sociální prevence
 • zdravotní

Služby pro osoby ohrožené závislostí a pro závislé poskytují tyto organizace: