Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001378


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: děšťová kanalizační přípojka na části parc. č. 2655 v k.ú. ČB 6, p. Součková
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: HANA SOUČKOVÁ
Datum uzavření: 14.10.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument