Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

U smluv uzavíraných v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci investičního odboru magistrátu města jsou městem obvykle používány všeobecné obchodní podmínky, jejichž znění můžete nalézt na stránce Veřejné zakázky.

Filtrování

Výpis smluv

Číslo smlouvyNázev smlouvyTyp smlouvyNázev smluvní stranyDatum uzavřeníOdbor
2019001694Výkup pozemků v rámci převodu stavby ZTV v k.ú. České Budějovice 4Kupní smlouvaACEK CZECH s.r.o.27.12.2019Oddělení evidence nemovitostí
2019001695Kupní smlouva - Odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby "Bytový dům F - Husova kolonie"Kupní smlouvaACEK CZECH s.r.o.27.12.2019Oddělení evidence nemovitostí
2019001696Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneACEK CZECH s.r.o.06.01.2020Oddělení evidence nemovitostí
2019001697Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneČeský rybářský svaz, z. s., místní organizace České Budějovice 106.01.2020Oddělení evidence nemovitostí
2019001698Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneACEK BOHEMIA s.r.o.06.01.2020Oddělení evidence nemovitostí
2019002101Kupní smlouvaKupní smlouvaAURES Holdings a.s.06.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002103Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneAURES Holdings a.s.06.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002173Kupní smlouva - odkoupení pozemku p.č. 110/3 v k.ú. TřebotoviceKupní smlouva PETR NOVOTNÝ 06.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002324Kupní smlouva - odkoupení pozemků zastavěných stavbami komunikace v rámci stavby "ZTV Rožnov jih - Zahradní město - 2. etapa"Kupní smlouva JAROSLAVA NOVOTNÁ 13.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002360Prohlášení o zřízení služebnostiSmlouva o zřízení věcného břemeneStatutární město České Budějovice23.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002415Kupní smlouvaKupní smlouva LUCIE PROUZOVÁ 06.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002438Dohoda o umístění stavbyDohodaSpolečenství vlastníků jednotek Puklicova 8,10,12 České Budějovice27.12.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002535Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnostiSmlouva o zřízení věcného břemeneE.ON Distribuce, a.s.06.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002561Budoucí smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíHOME ONE s.r.o.06.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002564Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneE.ON Distribuce, a.s.06.01.2020Oddělení evidence nemovitostí
2019002566Dohoda o umístění stavbyDohodaSpolečenství vlastníků Puklicova 1002/2,1001/4 a 1000/6 České Budějovice27.12.2019Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002568Budoucí smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíSpráva železniční dopravní cesty, státní organizace06.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi
2019002574Smlouvu o dílo na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu pro děti města v roce 2020 „Terminál“Smlouva o díloZákladní článek Hnutí Brontosaurus Forest08.01.2020Odbor ochrany ŽP
2019002583dohoda o zvl. užívání komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikace JIŘÍ LANČ 06.01.2020Oddělení správy komunikací
2019002601dohoda o zvláštním užívání komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikace - P rezervé JARMILA WILDOVÁ 08.01.2020Oddělení správy komunikací
2019002606Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneSINOP REAL a.s.30.12.2019Oddělení evidence nemovitostí
2019002608Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneSALINUM CB a. s.30.12.2019Oddělení evidence nemovitostí
2019002624Kupní smlouva - prodej části pozemku parc. č. 368/4, k.ú. ČB 6 - dvůr Jeronýmova - Žižkova tř.Kupní smlouva ALENA ČERMÁKOVÁ 06.01.2020Oddělení evidence nemovitostí
2019002627Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věciSmlouva o bezúplatném převoduÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových27.12.2019Oddělení evidence nemovitostí
2019002628Dohoda o užívání - parkovacích míst na pozemku p.č. 4102/1 a 4100/1 k.ú. ČB 3DohodaSpolečenství vlastníků bytů J.Š. Baara č.p. 1660,1661,1662,1663,1664,1665,166517.01.2020Oddělení dispozice s nemovitostmi

Stránky