Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

U smluv uzavíraných v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci investičního odboru magistrátu města jsou městem obvykle používány všeobecné obchodní podmínky, jejichž znění můžete nalézt na stránce Veřejné zakázky.

Filtrování

Např. 29-02-2024
Např. 29-02-2024

Výpis smluv

Číslo smlouvyNázev smlouvyTyp smlouvyNázev smluvní stranyDatum uzavřeníOdbor
2023000321Kupní smlouva - odkoupení pozemků p.č. 3340/414, 3340/411, 3340/181 a 3340/401 v k.ú. České Budějovice 7Kupní smlouvaŘímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 115.02.2024Majetkový odbor
2023001322Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Linecké předměstí - Mánesova - Matice 2023"Smlouva o smlouvě budoucíSTARNET, s.r.o.19.02.2024Majetkový odbor
2023002172Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - telekomuniikační síť FIS_CZ_3333_37010_00077_00299_CB-Suché_Vrbné_IVSmlouva o smlouvě budoucíT-Mobile Czech Republic a.s.31.01.2024Majetkový odbor
2023002173Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - telekomuniikační síť FIS_CZ_3332_37010_00077_006699_CB-Suché_Vrbné_IIISmlouva o smlouvě budoucíT-Mobile Czech Republic a.s.31.01.2024Majetkový odbor
2023002294Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemeneORLEN Unipetrol RPA s.r.o.15.02.2024Majetkový odbor
2023002440Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti "Horkovodní přípojka pro BD Pasovská vč. VS"Smlouva o smlouvě budoucíTeplárna České Budějovice, a.s.07.02.2024Majetkový odbor
2023002468Kupní smlouva - prodej spoluvlasnického podílu k jednotce č. 1980/17) .Kupní smlouva FRANTIŠEK VAČKÁŘ 06.02.2024Majetkový odbor
2023002473Smlouva o smlouvě budoucí odkoupení částí pozemků zastavěných stavbami ZTV, budoucí prodej částí pozemku p.č. 655 v k.ú. ČB 7 v rámci akce "Prodejna LIDL, ul. B. Němcové, České Budějovice"Smlouva o smlouvě budoucíSTINGO s.r.o.26.02.2024Majetkový odbor
2023002507Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíEG.D, a.s.14.02.2024Majetkový odbor
2023002508dohoda o zvláštním užívání komuniakceDohoda o zvláštním užívání místní komunikace - P rezervé MILOSLAVA MARTÍNKOVÁ 31.01.2024Oddělení správy komunikací
2023002513Smlouva o smlouvě budoucí kupní - odkoupení staveb ZTV v rámci stavby "Prodejna LIDL, ul. B.Němcové, České Budějovice"Smlouva o smlouvě budoucíLidl Česká republika s.r.o.26.02.2024Majetkový odbor
2024000013Smlouva o bezúplatném převodu pozemkuSmlouva o bezúplatném převoduÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových31.01.2024Majetkový odbor
2024000014dohoda o zvláštním užívání místní komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikaceBudějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale05.02.2024Oddělení správy komunikací
2024000017dohoda o zvláštním užívání místní komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikaceAmerican diner s.r.o.13.02.2024Oddělení správy komunikací
2024000019Smlouva o poskytování služeb k veřejné zakázce "Územní plán České Budějovice" - činnost odborného nezávislého člena komiseSmlouva o poskytování, zajištění služeb MARTIN ČERVINKA 02.02.2024Odbor rozvoje a veřejných zakázek
2024000022Smlouva o poskytování služeb k veřejné zakázce "Územní plán České Budějovice" - činnost odborného nezávislého člena komiseSmlouva o poskytování, zajištění služebIng. arch. Pavel Grasse02.02.2024Odbor rozvoje a veřejných zakázek
2024000028ZUKDohoda o zvláštním užívání místní komunikaceLudvík Touš05.02.2024Oddělení správy komunikací
2024000030dohoda o zvláštním užívání komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikace - P rezervé Žíla Jiří 29.01.2024Oddělení správy komunikací
2024000035Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnostiSmlouva o zřízení věcného břemeneEG.D, a.s.15.02.2024Majetkový odbor
2024000037dohoda o zvláštním užívání místní komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikaceŘEZNICTVÍ DĚDOUCH, s.r.o.29.01.2024Oddělení správy komunikací
2024000040Příkazní smlouva o zajištění prodeje vstupenek Mandátní smlouva o zajištění prodeje vstupenek PAVEL TRACHTA 31.01.2024Oddělení cestovního ruchu
2024000042ZUKDohoda o zvláštním užívání místní komunikace PAVEL ŘEHÁK 31.01.2024Oddělení správy komunikací
2024000043Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnostiSmlouva o smlouvě budoucí JANINA JAREŠOVÁ 31.01.2024Majetkový odbor
2024000045Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnostiSmlouva o smlouvě budoucí JAROSLAVA ČAPKOVÁ 31.01.2024Majetkový odbor
2024000047Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíCETIN a.s.02.02.2024Majetkový odbor

Stránky