Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

U smluv uzavíraných v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci investičního odboru magistrátu města jsou městem obvykle používány všeobecné obchodní podmínky, jejichž znění můžete nalézt na stránce Veřejné zakázky.

Filtrování

Např. 27-01-2023
Např. 27-01-2023

Výpis smluv

Číslo smlouvyNázev smlouvyTyp smlouvyNázev smluvní stranyDatum uzavřeníOdbor
2022000116Kupní smlouva - odkoupení pozemků p.č. 970 a 955 v k.ú. ČB 4Kupní smlouvaLidl Česká republika v.o.s.05.01.2023Oddělení evidence nemovitostí
2022000117Kupní smlouva ZTV - Odkoupení staveb ZTV vybudovaného v rámci stavby LIDL Rudolfovská + postoupení práv z odpovědnosti za vadyKupní smlouvaLidl Česká republika v.o.s.05.01.2023Oddělení evidence nemovitostí
2022001539Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnostiSmlouva o smlouvě budoucíEG.D, a.s.05.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022001868Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíEG.D, a.s.16.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022001869Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Rek. NTL ČB, ul. Strádova, Beránkovo nábř. - E.E.Kische"Smlouva o smlouvě budoucíEG.D, a.s.11.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022001870Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíEG.D, a.s.11.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002067dohoda o zvláštním užívání místní komunikaceDohoda o zvláštním užívání místní komunikaceBENU Česká republika s.r.o.13.01.2023Oddělení správy komunikací
2022002110Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnostiSmlouva o zřízení věcného břemeneT-Mobile Czech Republic a.s.27.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002117Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnostiSmlouva o zřízení věcného břemeneEG.D, a.s.27.12.2022Oddělení evidence nemovitostí
2022002169Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č.2020001488Dohoda IVANA KUBOVÁ 05.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002188Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti OBNOVA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY - PODZEMNÍ KABELOVÉ VN VEDENÍ Etapa I. na pozemcích p.č. 1201/79, 1201/126, 1201/180, 1202/1, 1202/5 v k.úSmlouva o smlouvě budoucíUCED Distribuce s.r.o.11.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002237Kupní smlouva a zřízení věcného břemene - parc. č. 590/5 k.ú. České Budějovice 1 včetně uložení kanalizačního řadu Kupní smlouvaTělocvičná jednota Sokol České Budějovice28.12.2022Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002249SMLOUVA O BUDOUCÍ DOHODĚ O PŘEVZETÍ STAVBYDohodaJihočeský kraj10.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002258Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věciSmlouva o bezúplatném převoduÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových04.01.2023Oddělení evidence nemovitostí
2022002272Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneTeplárna České Budějovice, a.s.05.01.2023Oddělení evidence nemovitostí
2022002273Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneSTARNET, s.r.o.27.12.2022Oddělení evidence nemovitostí
2022002274Smlouva o zřízení věcného břemeneSmlouva o zřízení věcného břemeneTeplárna České Budějovice, a.s.27.12.2022Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002278Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění distribuční soustavy - STL plynovod, k. ú. České Budějovice 3Smlouva o smlouvě budoucíEG.D, a.s.27.12.2022Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002279Nájemní smlouvaNájemní smlouva - POZEMKYSpolečenství vlastníků pro dům Jánošíkova 5, 7, 9 České Budějovice28.12.2022Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002280Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - uložení horkovodní přípojky, parc. č. 3635, 4102/1, 4118/1, k.ú. České Budějovice 3Smlouva o smlouvě budoucíTeplárna České Budějovice, a.s.27.12.2022Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002283Kupní smlouva - prodej id. 9643/227086 pozemku parc. č. 1595/19, k.ú. České Budějovice 2Kupní smlouvaRATAELA RECYCLING s.r.o.16.01.2023Oddělení evidence nemovitostí
2022002285Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíEG.D, a.s.27.12.2022Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002288Smlouva o o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneSmlouva o smlouvě budoucíEG.D, a.s.27.12.2022Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002289Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítěSmlouva o zřízení věcného břemeneSTARNET, s.r.o.11.01.2023Oddělení dispozice s nemovitostmi
2022002290Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítěSmlouva o zřízení věcného břemeneSTARNET, s.r.o.27.12.2022Oddělení dispozice s nemovitostmi

Stránky