Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001534


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: vodovodní a splašková kanalizační přípojka pro stavbu "Novostavba BD U Mikešů, Rudolfovská" parc. č. 4736/1 v k.ú.ČB 3
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: JANA VEVERKOVÁ
Datum uzavření: 30.09.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument