Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001555


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby "VDF České Budějovice - Na Zlaté stoce", ČB 2
Předmět smlouvy: uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby "VDF České Budějovice - Na Zlaté stoce", ČB 2
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: Vodafone Czech Republic a.s.
Datum uzavření: 30.09.2021
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument