Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001569


Název smlouvy: "ČOV České Budějovice - hrubé předčištění (lapáky písku) a mechanické čištění (usazovací nádrže) - splašková linka a dešťová linka" - PD
Předmět smlouvy: "ČOV České Budějovice - hrubé předčištění (lapáky písku) a mechanické čištění (usazovací nádrže) - splašková linka a dešťová linka" - PD
Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Název smluvní strany: EKOEKO s.r.o.
Datum uzavření: 23.09.2021
Odbor:
Dokumenty: Dokument