Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2022001272


Název smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě kupní - odkoupení pozemků dotčených stavbou komunikace v rámci stavby "Viladomy Dobrovodská II. etapa"
Předmět smlouvy: Budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby "Viladomy Dobrovodská II. etapa"
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: Dobrovodská investiční II s.r.o.
Datum uzavření: 13.09.2022
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument