Veřejné zakázky

Profil zadavatele - aktivní zakázky včetně archivu veřejných zakázek.

Zakázky malého rozsahu vyhlašované zřizovanými organizacemi města a zakázky do méně než 300 000 Kč bez DPH vypisované odbory magistrátu města.

Informaci o nově vyhlášených zakázkách malého rozsahu si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Informace k elektronickému nástroji pro zadávání VZ

Pro podání nabídky v elektronické podobě použijte certifikovaný elektronický nástroj Tender arena. Dokumenty k dané zakázce je možné stáhnout z profilu zadavatele i bez přihlášení.

Pokud chcete dostávat informace o nových dokumentech nebo přílohách dané zakázky, je třeba stáhnout alespoň jeden dokument zakázky jako přihlášený uživatel, pro přihlášení je potřeba nejprve provést registraci dodavatele na adrese: https://cdd.fen.cz/#/registrace.

Pokud budete přistupovat na profil zadavatele bez přihlášení, nebude možné Vám zasílat informace o nových dokumentech a přílohách k dané zakázce (toto se týká i dodatečných informací k zadávacím podmínkám)!

Všem dodavatelům proto doporučujeme, aby se i nadále k profilu zadavatele přihlašovali, a tím předešli nutnosti, hlídat si změny k dané zakázce na profilu zadavatele jeho neustálým sledováním.

Všeobecné obchodní podmínky

Radou města České Budějovice byly schváleny všeobecné obchodní podmínky k veřejným zakázkám v gesci investičního odboru Magistrátu města České Budějovice. Všeobecné obchodní podmínky jsou rozděleny dle předmětu plnění.

Dodavatelé jsou povinni seznámit se se zněním všeobecných obchodních podmínek, odkazuje-li se na ně příslušná smlouva.

Aktuálně jsou zadavatelem používány následující všeobecné obchodní podmínky. V případě aktualizace všeobecných obchodních podmínek je vždy rozhodné znění (verze) stanovené v zadávací dokumentaci, resp. v uzavřené smlouvě.

stavební práce

verze č. I/01/2018 platná a účinná ode dne 17.9.2018

 

projektová dokumentace

verze č. II/01/2018 platná a účinná ode dne 17.9.2018

 

dodávka zboží

verze č. III/01/2018 platná a účinná ode dne 17.9.2018

 

poskytování služeb

verze č. IV/01/2018 platná a účinná ode dne 17.9.2018

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 28. 4. 2023.