Veřejné zakázky

Směrnice Rady města č. 1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek je k dispozici ve formátu PDF.

Veřejné zakázky

Profil zadavatele - aktivní zakázky včetně archivu veřejných zakázek

Zakázky malého rozsahu

Zakázky malého rozsahu vyhlašované zřizovanými organizacemi města a zakázky do 200 tis. Kč vypisované odbory magistrátu města.

Informaci o nově vyhlášených zakázkách malého rozsahu si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Informace k elektronickému nástroji pro zadávání VZ

Od 14.12.2015 dochází ke zpřístupnění elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města České Budějovice a jím zřizovaných příspěvkových organizací, po jeho upgradu (eGORDION verze 3.2 na eGORDION verze 3.3 - Tender arena). Tím se mění nejen způsob zobrazení na profilech zadavatele, ale i přístup ke stahovaným dokumentům.

Dokumenty k dané zakázce je nyní možné stahovat z profilu zadavatele i bez přihlášení.

Pokud chcete dostávat informace o nových dokumentech nebo přílohách dané zakázky, je třeba stáhnout alespoň jeden dokument zakázky jako přihlášený uživatel (pro přihlášení je potřeba nejprve provést registraci dodavatele na adrese: https://www.tenderarena.cz/registrace/dodavatel.jsf?typ=DODAVATEL).

Pokud budete přistupovat na profil zadavatele bez přihlášení, nebude možné Vám zasílat informace o nových dokumentech a přílohách k dané zakázce (toto se týká i dodatečných informací k zadávacím podmínkám)!

Všem dodavatelům proto doporučujeme, aby se i nadále k profilu zadavatele přihlašovali, a tím předešli nutnosti, hlídat si změny k dané zakázce na profilu zadavatele jeho neustálým sledováním.

Všeobecné obchodní podmínky

Radou města České Budějovice byly schváleny všeobecné obchodní podmínky k veřejným zakázkám v gesci investičního odboru Magistrátu města České Budějovice. Všeobecné obchodní podmínky jsou rozděleny dle předmětu plnění.

Dodavatelé jsou povinni seznámit se se zněním všeobecných obchodních podmínek, odkazuje-li se na ně příslušná smlouva.

Aktuálně jsou zadavatelem používány následující všeobecné obchodní podmínky. V případě aktualizace všeobecných obchodních podmínek je vždy rozhodné znění (verze) stanovené v zadávací dokumentaci, resp. v uzavřené smlouvě.

stavební práce

verze č. I/01/2018 platná a účinná ode dne 17.9.2018

 

projektová dokumentace

verze č. II/01/2018 platná a účinná ode dne 17.9.2018

 

dodávka zboží

verze č. III/01/2018 platná a účinná ode dne 17.9.2018

 

poskytování služeb

verze č. IV/01/2018 platná a účinná ode dne 17.9.2018