Sociální dávky a zabezpečení

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Českých Budějovicích

Klavíkova 7, 370 01 České Budějovice
ředitel: Mgr. Ivan Loukota

telefon: 950 109 111

http://portal.mpsv.cz  
 

Česká správa sociálního zabezpečení

Regionální pracoviště ČSSZ České Budějovice
Kontaktní adresa: A.Barcala 1461, 370 05 České Budějovice
Telefon: 387 755 111
e-mail: posta.xc@cssz.cz

OSSZ - Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice
Kontaktní adresa: A.Barcala 1461, 370 05 České Budějovice
Telefon: 387 755 111
Fax: 387 755 153
e-mail: posta.cb@cssz.cz

www.cssz.cz

  • informace - důchodové oddělení, tel.: 387 755 104
  • informace - malé organizace,  tel.:  387 755 103
  • informace – OSVČ,  tel.:  387 755 102
  • důchodové pojištění, tel.:  387 755 138
  • nemocenské pojištění, tel.: 387 755 172
  • lékařská posudková služba,  tel.:  387 755 137