Soutěž Rozkvetlé město

Město už několik let pravidelně podporuje snahu svých občanů o zkrášlování prostředí. Balkony a okna plné květin přitahují pozornost a jsou viditelnou ozdobou bytu, domu i jeho okolí.

Proto pořádáme soutěž s příznačným názvem Rozkvetlé město, do níž se mohou během května a června prostřednictvím městského webu či tištěných přihlášek dostupných v radničním turistickém i informačním centru, přihlásit všichni. Do přihlášky je kromě adresy potřeba přiložit i fotografii s označením okna či balkónu, tedy konkrétního místa, které by mělo být hodnoceno. V první polovině července komise vyhodnotí nejzdařilejší přírodní krásy a vítězové se mohou těšit na finanční i materiální odměnu,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Stránka byla upravena 3. 5. 2019.