Soutěž Rozkvetlé město

Město České Budějovice podporuje snahy občanů o zkrášlování městského prostředí. Uspořádáním soutěže „Rozkvetlé město“ tak motivačně reaguje na rozšíření myšlenky každoročního květinového klání svých občanů. Do soutěže se od 15. června do 31. srpna 2023 může přihlásit každý, komu není lhostejné vzezření svého okna, balkónu či záhonu a rád pečuje o okrasné rostliny. Každý, kdo má takovou zálibu či zájem má příležitost spojit svůj koníček, se může přihlásit do soutěže Rozkvetlé město vyhrát zajímavé finanční částky. Podmínkou je, aby květinová výzdoba byla na adrese nacházející se v katastru města České Budějovice. Základním principem soutěže je zachycení momentu, ve kterém je květinová výsadba nejhezčí prostřednictvím fotografie. Soutěžící může prostřednictvím fotografií zachytit vývoj květin v čase, od začátku pěstební sezóny až do doby úplného rozpuku.

Soutěž je rozdělena do třech kategorií:

  • Rozkvetlé okno - v kategorii rozkvetlé okno budou posuzovány květiny zdobící okna domů a balkóny - formulář přihlášení
  • Volná kategorie - zahrnuje předzahrádky domů, květinové záhony a ostatní kreativní květinovou výzdobu nacházející se ve veřejném prostoru - formulář přihlášení
  • Naše ulice - bude hodnocen celkový estetický dojem odrážející pěstitelskou snahu a péči větší skupiny obyvatel z jedné ulice.
    Skupinou obyvatel se rozumí minimálně dva sousedící vchody bytového domu či dva sousedící rodinné domy (dvě čísla popisné) - formulář přihlášení

Jak se přihlásit do soutěže?

Účastník se do soutěže může zapojit následujícími dvěma způsoby:

  1. Na e-mailovou adresu rozkvetlemesto@c-budejovice.cz odešle soutěžní fotografii vlastní kvetoucí květinové výsadby. Dále v e-mailu uvede adresu, na které se nachází květinová výsadba a své kontaktní údaje (FO: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo; FO podnikající: jméno, příjmení, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo; PO: název právnické osoby, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo).
  2. Do elektronického formuláře přihlášení (odkaz na této stránce výše) vloží soutěžní fotografii vlastní květinové výsadby. Dále do formuláře uvede adresu, na které se nachází květinová výsadba a své kontaktní údaje (FO: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo; FO podnikající: jméno, příjmení, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo; PO: název právnické osoby, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Další podmínky

Do soutěže se mohou přihlásit jak pěstitelé pěstující květiny na soukromém pozemku, tak i na řádně pronajatém městském pozemku. Květinová výzdoba přihlášená do soutěže musí být viditelná z veřejně přístupného místa. V případě, že na soutěžní fotografii bude zachyceno více květinových výsadeb, je nutno vhodně označit květinovou výsadbu, která má být v soutěži hodnocena. Soutěž probíhá na území statutárního města České Budějovice.

O jaké částky soutěžíme?

Podle soutěžní kategorie jsou výhry následující:

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
Rozkvetlé okno 10 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč
Volná kategorie 10 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč
Naše ulice 20 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč - -

Každý vítěz jednotlivé kategorie bude mít navíc možnost navrhnout, do jakých úprav veřejného prostoru v okolí jeho bydliště by mělo město investovat částku 100 000 Kč (umístění laviček, výsadba rostlin atd.). V případě schválení proveditelnosti bude návrh uskutečněn.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 8. 8. 2023.